Narzędzia osobiste

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start Wsparcie techniczne   > 24/7/365
 

24/7/365

Klientom, dla których nawet krótkie przerwy w działaniu systemu teleinformatycznego są niedopuszczalne SOLIDEX proponuje szeroką gamę usług wsparcia technicznego. Jest ono świadczone w modelu 24/7/365, co oznacza 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni roku. Dzięki temu Klient nigdy nie jest sam i zawsze może liczyć na pomoc SOLIDnych EXpertów.

W zależności od potrzeb i wymagań, do wyboru pozostaje szereg różnych programów opieki technicznej. W ramach każdego z nich Klient uzyskuje prawo do korzystania z Hot-Line, czyli kanału komunikacyjnego przeznaczonego do zgłaszania i obsługi problemów oraz awarii. Kontakt z Hot-Line jest możliwy poprzez wiele różnych mediów dostępu takich, jak: telefon, faks, poczta elektroniczna, strony WWW.

Obsługa techniczna Hot-Line pomaga poprawnie zarejestrować zgłoszenie, a następnie informuje o postępach prac nad rozwiązaniem problemu. Wszystkim zgłoszeniom nadawany jest odpowiedni priorytet, co umożliwia podejmowanie optymalnych decyzji w zakresie alokacji zasobów ludzkich i sprzętowo-programowych SOLIDEXu tak, aby problemy Klienta były rozwiązywane szybko i zgodnie ze wszystkimi wymogami naszego Systemu Zarządzania Jakością.

Możliwe jest uzgodnienie indywidualnego programu, w przypadku gdy wymagania Klienta są szczególne i nie może on skorzystać z żadnego z gotowych pakietów usług.

Najprostszy program opieki technicznej daje dostęp do zasobów sprzętowych SOLIDEXu i gwarantuje dostarczenie sprawnych części zamiennych w ciągu określonego czasu. W ten sposób Klienci, którzy mają odpowiednie zasoby ludzkie i techniczne mogą zapewnić bezpieczne funkcjonowanie swoim systemom teleinformatycznym przy wsparciu firmy SOLIDEX.

Natomiast Klientom, którzy preferują usługi bardziej zaawansowane (z mniejszym wkładem własnym), polecamy programy opieki technicznej obejmujące swoim zasięgiem całe rozwiązania. W ramach takiej usługi Klient jedynie informuje o problemie i miejscu jego wystąpienia, a zadaniem ekspertów z firmy SOLIDEX jest zidentyfikowanie i usunięcie problemu w ustalonych ramach czasowych.

Najbardziej zaawansowane usługi opieki technicznej zawierają także monitoring, czyli badanie stanu systemu teleinformatycznego, realizowany przez Centrum Zarządzania i Monitoringu SOLIDEX. W takim przypadku to zadaniem SOLIDEX jest wykrywanie problemów i ich rozwiązywanie, a także informowanie Klienta o postępach swoich prac.

W celu uzyskanie szczegółowych informacji o ofercie w zakresie programów opieki technicznej prosimy o kontakt pod adresem solidex@solidex.com.pl, lub skorzystanie z formularza Szybka rada.


Akcje Dokumentu