Narzędzia osobiste

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start Aktualności  > Archiwum  > Kwartał IV   > SOLIDEX partnerem I Forum Nowej Gospodarki

SOLIDEX partnerem I Forum Nowej Gospodarki

W dniach 14-15 listopada br. odbędzie się I Forum Nowej Gospodarki. SOLIDEX jest partnerem tego wydarzenia.

Celem strategicznym Forum Nowej Gospodarki jest zbudowanie trwałej platformy współpracy w trójkącie biznes - nauka – administracja, wspierającej rozwój „nowej gospodarki” w Polsce. Forum nie jest jednorazową imprezą, ale inauguruje proces, w ramach którego przewidywane są różnego rodzaju przedsięwzięcia tj. projekty badawczo-wdrożeniowe, pilotaże w konkretnych miastach i instytucjach czy seminaria popularyzujące atrakcyjne rozwiązania.

I Forum Nowej Gospodarki odbędzie się pod hasłem "Z nową energią ku przyszłości"Wiodącym tematem będzie ewolucja systemów energetycznych w kierunku "Internetu energii" oraz jej implikacje gospodarcze i społeczne, zwłaszcza w kontekście usług "inteligentnego miasta". Wśród szczegółowych zagadnień omawiane będą m.in. sieci przyszłości (fuzja telco–energia–media) , inteligentne sieci energetyczne (smart grids), internet obiektów (internet of things), budynki aktywne czy efektywność energetyczna.

Łączna liczba uczestników I Forum przewidywana jest na ok. 1200, w tym około 600 uczestników reprezentujących administrację samorządową, naukę, firmy z sektora IT i energetyki, banki i instytucje finansowe oraz około 600 młodych przedsiębiorców, absolwentów i studentów zainteresowanych samodzielnym prowadzeniem działalności gospodarczej.

Więcej informacji na temat I Forum Nowej Gospodarki można znaleźć na stronie internetowej: http://www.forumng.pl

Akcje Dokumentu