Narzędzia osobiste

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start Oferta   > SOLIDne Usługi   > Wsparcie w utrzymaniu sieci/systemów

Wsparcie w utrzymaniu sieci/systemów

W złożonych systemach teleinformatycznych czasami pojawiają się sytuacje, w których identyfikacja źródła problemu jest bardzo trudna i wymaga znakomitej wiedzy merytorycznej, dużego doświadczenia oraz specjalistycznych narzędzi. W przeciwnym razie bardzo trudno jest podjąć skuteczne działania naprawcze.

Utrzymanie dla sieci/systemów

Z myślą o Klientach, którzy mogą być narażeni na takie sytuacje, SOLIDEX przygotował usługi z grupy System Maintenance. Zapewniają one Klientowi pomoc wysokiej klasy specjalistów w przeprowadzeniu działań diagnostycznych oraz identyfikacji źródeł problemów. Należy jednak pamiętać, że usługa ta nie zapewnia jednak usunięcia problemu, ale wskazuje element który jest jego przyczyną np. urządzenie, łącze operatora, protokół routingu dynamicznego itp. W ramach usługi prace wykonywane są zdalnie, a w uzasadnionych przypadkach Klient ma zagwarantowany czas rozpoczęcia działania u Klienta (on-site).

Usługi z grupy System Maintenance mogą i powinny zostać rozszerzone o usługi umożliwiające usunięcie problemu, nawet w przypadku wystąpienia awarii platformy sprzętowej. Dlatego też, optymalnym rozwiązaniem dla Klienta jest skorzystanie z określonej usługi z grupy System Maintenance, co zapewni identyfikację źródła problemu oraz jednoczesne objęcie urządzeń tworzących system odpowiednią usługą z grup Advanced Replacement oraz Device on-site Support, dzięki którym problem zostanie usunięty.
Dodatkowo, Klienci mogą skorzystać z usługi dostępu do HOT-LINE Centrum Serwisowego SOLIDEX.

Usługi związane z opieką nad siecią/systemem są rozszerzeniem usług grupy WR- Warranties, AR-Advance Repleacment i DS-Device on-site support/SS-Software Support. Zapewniają one porady i pomoc serwisową w utrzymaniu sieci/systemów w ciągłej eksploatacji włączając w to zdalne porady oraz konieczne wizyty kwalifikowanych inżynierów mające na celu rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych związanych z komunikacją urządzeń i ich właściwą pracą w sieci. Usługa gwarantuje czas rozpoczęcia porady i przystąpienia do diagnozy problemów przez kwalifikowanego inżyniera.

Monitoring sieci/systemów 

Nawet najbardziej zautomatyzowany system wymaga stałego dozoru, monitoringu i tuningu.
Monitoring to jeden z kluczowych czynników stanowiących o poprawnym działaniu systemu teleinformatycznego. Aby móc realizować usługi monitoringu konieczne jest połączenie następujących elementów:

 • Gruntownej wiedzy merytorycznej osób obsługujących system,
 • Sprawnej i niezawodnej organizacji,
 • Niezawodnych narzędzi programowo-sprzętowych wspomagających pracę ludzką.

Jednak tylko efektywne połączenie tych trzech elementów może zapewnić poprawne funkcjonowanie systemu teleinformatycznego i odpowiedni nad nim nadzór. Właściwe połączenie tych elementów nie jest jednak zadaniem łatwym. Wymaga dużego doświadczenia i wieloletniej praktyki. Dlatego SOLIDEX ze swoją wieloletnią obecnością na polskim rynku teleinformatycznym stanowi bez wątpienia wiarygodnego partnera w tym zakresie. Przede wszystkim jednak Centrum Zarządzania i Monitoringu SOLIDEX cechuje szereg innych unikalnych walorów techniczno-organizacyjnych, które stanowią o jego potencjale:

 • Zespół najwyższej klasy ekspertów 
 • Sprawdzone procedury obsługi Klienta i eskalacji problemów 
 • Bezpieczeństwo fizyczne 
 • Bezpieczeństwo informatyczne 
 • Wysoka niezawodność funkcjonowania 
 • ISO 9001:2008 
 • Usługi dodatkowe 
 • Dostępność przez 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku

Usługi monitoringu sieci/systemu są naturalnym dopełnieniem pakietu usług serwisowych grup AR-Advance Repleacment i DS-Device on-site support/SS-Software Support  i SM- System Maintenance. Zapewniają ciągłą opiekę nad siecią systemem uwalniającą Klienta od obowiązku śledzenia stanu i poprawności pracy elementów sieci/systemu. Obejmują wykrywanie awarii i przeciążeń w gwarantowanym czasie, raportowanie o dokonywanych czynnościach oraz zgłaszanie awarii czy usterek odpowiednim służbom Klienta w celu uruchomienia usług naprawczych. W przypadku świadczenia usług grup AR-Advance Repleacment i DS-Device on-site support/SS-Software Support  i SM- System Maintenance odpowiednia czynność naprawcza rozpoczynana jest natychmiast przez służby serwisowe SOLIDEX, co skraca czas usunięcia problemu oraz zwalnia Klienta z konieczności zapewnienia własnej obsługi w całym czasie pracy urządzeń. 

Usługi rozwoju sieci/systemów

Obejmują szereg dodatkowych pozaserwisowych usług specjalistycznych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego rozwoju sieci/systemu, w tym: zdalny dostęp do bezpośredniego wsparcia producenta, prawo do testowych wersji oprogramowania oraz pakiet usług konsultacyjnych i doradczych wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów SOLIDEX.

Akcje Dokumentu
SOLIDne Usługi

System SOLIDne Usługi jest ewolucyjnym efektem ponad dziesięcioletnich doświadczeń i specjalizacji w budowie i utrzymaniu infrastruktury teleinformatycznej dowolnej skali.