Narzędzia osobiste

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start Oferta   > SOLIDne Usługi   > Usługi wdrożeniowe

Usługi wdrożeniowe

Proces implementacji systemu teleinformatycznego lub dokonanie jego modyfikacji jest najczęściej głównym etapem realizacji przedsięwzięcia IT. W tej fazie wszystkie analizy, konsultacje czy projekt techniczny projekt techniczny stają się rzeczywistością, a ustalenia, liczby i schematy nabierają realnych kształtów. Aby system mógł rozpocząć samodzielne życie potrzeba nieraz wielu wysiłków i uwagi oraz szczególnego nadzoru. Fachowość i doświadczenie specjalistów jest jednym z głównych warunków sukcesu.

Jednym z trudniejszych organizacyjnie i technicznie zagadnień jest modernizacja lub wymiana działających systemów lub ich części spowodowana potrzebą wdrożenia nowych rozwiązań - zwiemy to często migracją systemów. Zespół SOLIDEX sprawdził się również w takich projektach. Polecając się jako SOLIDny wykonawca i Państwa partner w procesie wdrożenia, oferujemy kompleks niezbędnych działań bazujących na naszej doświadczonej kadrze, technologiach i wsparciu producentów oraz naszym silnym serwisie technicznym i laboratoriach. W skład tej kategorii wchodzą usługi: instalacyjne(IS), szkolenia techniczne(TT), laboratoria techniczne (TL) oraz tzw. prace techniczne różne (TW).

Prace instalacyjno-wdrożeniowe

Na podstawie projektu wdrożeniowego, dostarczony sprzęt jest instalowany u Klienta. Instalacja obejmuje ostateczną kompletację urządzeń, montaż, podłączenie do sieci energetycznej, telekomunikacyjnej (WAN, MAN), komputerowej (LAN) oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania.
Zainstalowany sprzęt i oprogramowanie są konfigurowane zgodnie z projektem wdrożeniowym w zakresie niezbędnym do osiągnięcia założonej funkcjonalności. Oprogramowanie staje się coraz bardziej złożone i wielofunkcyjne. Nie zawsze jednak Klient posiada potrzebę wykorzystania pełnej funkcjonalności, jaką daje dane oprogramowanie - choćby ze względów bezpieczeństwa, czy też z punktu widzenia wydajności. Dlatego też SOLIDEX proponuje usługę tuningu oprogramowania, której celem jest taka konfiguracja oprogramowania, aby optymalnie realizowało ono założoną funkcjonalność. 
Prace instalacyjno-wdrożeniowe to kompleks usług począwszy od uzgodnień instalacyjnych i konfiguracyjnych, poprzez montaż i instalację, po konfigurację, instruktaż w miejscu prac oraz testy i dokumentację powykonawczą.

Szkolenia techniczne

Nawet najprostszy system teleinformatyczny wymaga wykwalifikowanej obsługi. Planując wdrożenie i eksploatację dowolnego systemu trzeba zaplanować odpowiednie przygotowanie i szkolenie kadr - warunek konieczny sukcesu. Przez trzynaście lat istnienia naszej firmy podstawą jej rozwoju była i jest SOLIDna wiedza. Wiedzą tą dzielimy się z naszymi Klientami w ramach prowadzonych przez naszych instruktorów i ekspertów konferencji, seminariów oraz szkoleń i praktycznych warsztatów. Nasze Centrum Teleinformatyki "Integrator" uzyskało w 1998 roku status Cisco Authorized Learning Partner, co jest dowodem wysokiej jakości samych kursów, jak i wiedzy naszych instruktorów. Przez nasze sale szkoleniowe przewinęło się kilka tysięcy specjalistów z kilkuset największych korporacji i organizacji. Szkolenia techniczne przeprowadzane są wg programu partnerów SOLIDEX lub wg własnego autorskiego programu SOLIDEX. 
Obejmują one wykłady teoretyczne oraz laboratoryjne ćwiczenia praktyczne.

Laboratoria techniczne 

Dobrze wyszkoleni i świadomi swojej wiedzy pracownicy to jeden z podstawowych czynników wpływających na efektywność eksploatacji systemów teleinformatycznych. Nawet najlepsze wsparcie techniczne ze strony dostawcy/integratora nie jest w stanie w pełni zastąpić personelu odpowiedzialnego za eksploatację systemu. Jakkolwiek podstawy teoretyczne są bardzo ważne, jednak doświadczenie zdobywa się dopiero podczas ćwiczeń praktycznych. Naszym Klientom proponujemy również warsztaty, podczas których teoria jest ograniczona do niezbędnego minimum, a większość czasu jest poświęcona na doskonalenie umiejętności praktycznych pod okiem doświadczonego specjalisty. Wśród oferowanych warsztatów znajdziemy miedzy innymi zajęcia związane z: bezpieczną eksploatacją systemów firewall, budową sieci VPN, zarządzaniem sieciami rozległymi i systemami haseł jednokrotnych.

Prace techniczne różne

Szybki rozwój technologii teleinformatycznej powoduje, iż nie wszystkie usługi, które są potrzebne w trakcie jej eksploatacji da się uprzednio przewidzieć i zaplanować. Właśnie dynamika zmian  infrastruktury IT generuje zapotrzebowanie na niestandardowe, specyficzne usługi dostosowane do rzeczywistych potrzeb Klienta. Często specjalizowane usługi odgrywają kluczową rolę w adaptacyjnej infrastrukturze IT i są związane z koniecznością wprowadzania szybkich zmian wymuszanych przez konkurencyjny rynek.
Prace techniczne różne obejmują wsparcie inżynierów o różnych specjalnościach w zakresie testowania, audytu, strojenia oraz rekonfiguracji systemów teleinformatycznych. SOLIDEX stając naprzeciw ciągle zmieniającym się wymaganiom Klientów i ich specyficznym potrzebom, oferuje elastyczne wsparcie świadczone przez zespół SOLIDnych EXpertów.

Akcje Dokumentu
SOLIDne Usługi

System SOLIDne Usługi jest ewolucyjnym efektem ponad dziesięcioletnich doświadczeń i specjalizacji w budowie i utrzymaniu infrastruktury teleinformatycznej dowolnej skali.