Narzędzia osobiste

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start Oferta   > SOLIDne Usługi   > Usługi serwisowe dla urządzeń

Usługi serwisowe dla urządzeń

Informacja i systemy teleinformatyczne osiągnęły status najbardziej krytycznych zasobów w niemal każdym przedsiębiorstwie i organizacji, stając się w przeciągu ostatniej dekady dobrami o znaczeniu strategicznym. Faktem bowiem jest, że firmy pozbawione odpowiednich informacji i systemu teleinformatycznego wspomagającego codzienną pracę nie byłyby tak konkurencyjne i skuteczne w prowadzeniu swojej działalności i biznesu.

Uzależnienie bieżącej działalności firm od informacji i dostępu do systemu teleinformatycznego niesie ze sobą także pewne zagrożenia. Jednym z najbardziej istotnych jest utrata dostępu do informacji, co najczęściej jest spowodowane utratą dostępu do systemu teleinformatycznego. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele, ale najczęściej na pierwszy plan wysuwają się trzy z nich:

  • Awaria platformy sprzętowej,
  • Awaria oprogramowania,
  • Awaria medium komunikacyjnego, czyli sieci.

Co zatem można zrobić, aby wyeliminować całkowicie lub zminimalizować ryzyko wystąpienia takich niepożądanych zdarzeń. Jednym ze sposobów jest korzystanie z profesjonalnych usług serwisowych z odpowiednim poziomem SLA (Service Level Agreement).

Zapewnienie części zamiennych

Usługi z tej grupy to inaczej gwarantowana dostawa części zamiennych. W ramach usługi Klient ma zapewnioną dostawę części zamiennych lub urządzenia zastępczego w określonym czasie i w ustalone miejsce. Celem umożliwienia zgłaszania awarii i uszkodzeń sprzętu objętego usługą SOLIDEX zapewnia Klientowi określone kanały komunikacji (poczta elektroniczna, telefon, faks).

Usługa ta jest dostępna w dziewięciu różnych opcjach czasowych, różniących się od siebie czasem jej obowiązywania i gwarantowanym czasem dostawy części zamiennych/urządzenia zastępczego.

Głównymi odbiorcami tej usługi są Klienci, którzy posiadają odpowiedni zespół wykwalifikowanych inżynierów, a do zapewnienia wymaganej ciągłości działania jest im konieczny sprawny sprzęt lub części zamienne. Specjaliści Klienta są odpowiedzialni za przeprowadzenie diagnozy, identyfikację źródła problemu oraz jego usunięcie, podczas gdy SOLIDEX pełni rolę gwaranta dostaw części zamiennych w przypadku, gdy przyczyna awarii leży w platformie sprzętowej.

Usługi związane z dostawą części zamiennych są rozszerzeniem usług grupy WR-Warranties. Obejmują one zapewnienie terminowego dostarczenia części zamiennych albo zastępczych części/urządzeń na czas naprawy części lub uszkodzonego urządzenia do ustalonego w umowie miejsca eksploatacji urządzenia z zagwarantowaniem czasu realizacji.

Support on-site dla urządzeń z oprogramowaniem

Usługi z tej grupy zapewniają Klientowi wsparcie serwisowe dla pojedynczego urządzenia, a w szczególności:

  • Dostęp do Centrum Serwisowego SOLIDEX poprzez określone kanały komunikacji celem zgłaszania problemów technicznych dla urządzeń objętych usługą,
  • Rejestrację zgłoszenia w bazie serwisowej SOLIDEX (nadanie mu numeru identyfikującego),
  • Zdalną diagnozę zgłoszonych problemów,
  • Diagnozę zgłoszonych problemów w miejscu instalacji sprzętu i oprogramowania (o ile jest to konieczne i uzasadnione),
  • Eskalację zgłoszonego problemu do Centrum Serwisowego producenta, w razie problemów z samodzielnym ich rozwiązaniem przez SOLIDEX,
  • Usunięcie awarii urządzenia objętego usługą.

Jeżeli do wykonania naprawy konieczne są części zamienne lub urządzenie zastępcze, wówczas Klient musi zapewnić wymagane elementy sprzętowe, chyba że ma aktywną w SOLIDEX usługę z grupy Advanced Replacement (gwarantowana dostawa części zamiennych).

Usługi z tej grupy są skierowane do Klientów posiadających własne magazyny części zamiennych lub dostęp do części zamiennych zrealizowany w inny sposób, ale nie dysponujących odpowiednimi zasobami ludzkimi, które mogłyby przeprowadzić diagnozę i zidentyfikować źródło problemu oraz następnie dokonać usunięcia awarii.

Usługi te są rozszerzeniem usług grupy WR-Warranties i AR-Advanced Replacement. Obejmują wsparcie serwisowe dla objętych umową urządzeń z oprogramowaniem w miejscu pracy urządzenia, włącznie z kwalifikowaną diagnostyką i obsługą naprawczą, z gwarantowanym czasem rozpoczęcia diagnozy i niezwłocznym po diagnozie przystąpieniem do naprawy przez kwalifikowanego inżyniera.

Wsparcie dla oprogramowania

Oprogramowanie staje się coraz bardziej złożone i wielofunkcyjne. Nie zawsze jednak Klient posiada potrzebę wykorzystania pełnej funkcjonalności, jaką daje dane oprogramowanie - choćby ze względów bezpieczeństwa, czy też z punktu widzenia wydajności. Dlatego też SOLIDEX proponuje usługę supportu  dla oprogramowania, której celem jest takie wsparcie dla Klientów, aby oprogramowanie wykorzystywane w organizacji Klienta optymalnie realizowało założoną funkcjonalność. Modyfikacje, które prowadzą do uzyskania takiego stanu może wykonać tylko wysokiej klasy specjalista, a do takich zaliczają się nasi SOLIDni EXperci.
Wsparcie techniczne dla objętego umową oprogramowania obejmuje pomoc zdalną lub w razie konieczności (awarii) w miejscu instalacji oprogramowania. Zapewnia diagnostykę błędów (z gwarantowanym czasem jej rozpoczęcia) oraz niezwłoczne po zdiagnozowaniu usunięcie błędów konfiguracji przez kwalifikowanego inżyniera. W razie gdy jest to błąd oprogramowania zapewnia usunięcie błędu niezwłocznie po udostępnieniu poprawki/nowej wersji przez producenta.

Inne usługi

Oprócz długoterminowych usług, SOLIDEX oferuje także usługi serwisowe jednorazowe. Umożliwiają one Klientom skorzystanie z pomocy służb serwisowych SOLIDEX w przypadku pojawienia się nagłych awarii i problemów w działaniu urządzeń, pomimo iż Klient nie ma wykupionej długoterminowej usługi serwisowej w SOLIDEX.
W ramach usługi incydentalnej Klient uzyskuje prawo do zgłoszenia problemu dotyczącego urządzenia lub systemu objętego usługą i przeprowadzenie diagnozy lub/i (w zależności od wybranych opcji) usunięcie problemu.

Akcje Dokumentu
SOLIDne Usługi

System SOLIDne Usługi jest ewolucyjnym efektem ponad dziesięcioletnich doświadczeń i specjalizacji w budowie i utrzymaniu infrastruktury teleinformatycznej dowolnej skali.