Narzędzia osobiste

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start Oferta   > SOLIDne Usługi   > Autoryzowane dostawy i usługi gwarancyjne

Autoryzowane dostawy i usługi gwarancyjne

Autoryzowane dostawy sprzętu oraz objęcie go serwisem gwarancyjnym stanowią bardzo istotny element wszystkich projektów teleinformatycznych. Terminowa i kompletna dostawa sprzętu i oprogramowania umożliwia zgodną z założonym harmonogramem realizację usług wdrożeniowych, a zatem ma wpływ na powodzenie całości przedsięwzięcia. Również gwarancja na poszczególne elementy dostarczonego systemu ma fundamentalne znaczenie, zapewnia bowiem naprawę bądź wymianę uszkodzonych elementów na wolne od wad w ściśle określonym czasie, co umożliwia sprawne planowanie polityki utrzymania systemu informatycznego.

Dostawy

Zamówiony zgodnie z projektem technicznym i umową sprzęt oraz oprogramowanie są dostarczane pod adres wskazany przez Klienta zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wysyłkę poprzedza szczegółowa kontrola jakości prowadzona w naszym centrum logistycznym. Zapewniamy kwalifikowany transport i ubezpieczenie dostawy od skutków zdarzeń losowych w czasie transportu.

Gwarancje

Standardowa gwarancja obejmuje 1 rok z możliwością rozszerzenia do 2 lub 3 lat. W ramach standardowej gwarancji SOLIDEX wykonuje naprawę urządzenia w swych placówkach. Po naprawie są one dostarczane do Klienta (w ciągu określonego czasu, zależnego od posiadanej opcji serwisowej). Rozszerzeniem świadczonej gwarancji jest szeroka gama usług serwisowych.

Usługa obejmuje koszt podstawowej lokalnej obsługi gwarancyjnej SOLIDEX dla dostarczanych urządzeń i oprogramowania, w tym: koszty diagnostyki oraz naprawy/wymiany uszkodzonego urządzenia lub jego części w siedzibie SOLIDEX. Gwarancja dla oprogramowania jest ograniczona i wynika z warunków gwarancji producenta. Gwarancja na prace SOLIDEX obejmuje gwarancję zgodności z uzgodnionym zakresem oraz zapewnienie, że prace wykonane zostały zgodnie z najlepszą wiedzą specjalistów SOLIDEX.

Akcje Dokumentu
SOLIDne Usługi

System SOLIDne Usługi jest ewolucyjnym efektem ponad dziesięcioletnich doświadczeń i specjalizacji w budowie i utrzymaniu infrastruktury teleinformatycznej dowolnej skali.