Narzędzia osobiste

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start Oferta   > SOLIDne Usługi
   

SOLIDne Usługi

W ciągu wszystkich lat swojej obecności na rynku IT, SOLIDEX zaprojektował oraz zbudował setki sieci i systemów teleinformatycznych, a następnie pomagał swoim Klientom zapewnić ciągłość działania wdrożonych rozwiązań.

Wówczas to powstały pierwsze programy serwisowe, które niejednokrotnie stały się branżowym standardem. Programy te były stworzone z myślą o ówczesnych Klientach, którzy dopiero zapoznawali się z najnowocześniejszą technologią i zgłębiali tajemnice protokołów sieciowych, protokołów routingu dynamicznego, czy zaawansowanych rozwiązań sprzętowych. Dlatego też obejmowały one swoim zakresem bardzo szeroką gamę usług cząstkowych, z których jedni Klienci korzystali w pełni (Ci z mniejszym doświadczeniem), podczas gdy inni wykorzystywali tylko część z dostępnych możliwości.

Obecne systemy teleinformatyczne są niesamowicie zróżnicowane pod względem topologii, zastosowanych komponentów a także pod względem wymaganej funkcjonalności. Informacja i systemy teleinformatyczne osiągnęły status najbardziej krytycznych zasobów w niemal każdym przedsiębiorstwie stając się w przeciągu ostatniej dekady dobrami o znaczeniu strategicznym.

Faktem bowiem jest, że firmy pozbawione odpowiednich informacji i dostępu do systemu teleinformatycznego wspomagającego codzienną pracę nie byłyby konkurencyjne i skuteczne w prowadzeniu swojej działalności. SOLIDEX świadom rosnących potrzeb i oczekiwań Klientów, nieustannie poszerza zakres kompetencji swoich SOLIDnych Expertów i jednocześnie poszerza zakres świadczonych usług profesjonalnych. Stają się one coraz bardziej specjalizowane i zaawansowane, dzięki temu nasi Klienci otrzymują usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Podstawą nowego Programu Usług stało się  wydzielenie kilku niezależnych grup usług, z których Klienci mogą korzystać w zależności od indywidualnych potrzeb. Co więcej, Klient ma możliwość wyboru rodzaju i parametrów czasowych usług dla każdego urządzenia z osobna, dzięki czemu może bardzo elastycznie kształtować swoją politykę zapewniania ciągłości działania.

Nowy Program Usług  to również sprawne i terminowe dostarczenie Klientom wiedzy i doświadczenia, które są potrzebne dla realizacji konkretnego zadania, a także szerokie wsparcie we wdrożeniu systemów oraz w ich utrzymaniu w całym okresie jego eksploatacji.

Kolejną nowością są usługi incydentalne, które dają Klientom możliwość skorzystania z pomocy służb serwisowych SOLIDEX w przypadku pojawienia się nagłych awarii i problemów, pomimo iż Klient nie ma aktywnej długoterminowej usługi serwisowej.

Aktualny program SOLIDnych Usług jest ewolucyjnym efektem ponad dziesięcioletnich doświadczeń i specjalizacji w budowie i utrzymaniu infrastruktury teleinformatycznej dowolnej skali. Oferujemy kompleks "SOLIDnych Systemów Teleinformatycznych", który systematyzuje ofertę klas i rozwiązań niezbędnych do budowy sprawnej i bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej wraz z nieodłącznym pakietem "SOLIDnych Usług Teleinformatycznych" obejmujących cały cykl życia systemów - od pomysłu do eksploatacji.


Akcje Dokumentu