Narzędzia osobiste

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start Oferta   > SOLIDne Systemy   > Systemy zarządzania i utrzymania infrastruktury teleinformatycznej

Systemy zarządzania i utrzymania infrastruktury teleinformatycznej

Wdrożenie dowolnego systemu teleinformatycznego jest początkiem prac nad jego optymalnym zarządzaniem i efektywnym utrzymaniem w ruchu. Odpowiedni dobór systemów wraz z procedurami i usługami jest gwarancją zapewnienia wydajnego i sprawnego zarządzania oraz skutecznego i optymalnego utrzymania, jak również minimalizacji ponoszonych kosztów.

Zarządzanie elementami sieci

System programów i narzędzi wraz z profesjonalnymi usługami i dedykowanymi procedurami postępowania, umożliwiający wykrywanie urządzeń pracujących w sieci komputerowej i zarządzanie nimi. System wykorzystuje różne protokoły sieciowe - najczęściej standard SNMP (Simple Network Management Protocol). Dzięki temu można mierzyć i śledzić stan i pracę urządzeń oraz połączeń między nimi. W oparciu o krytyczne punkty, ustalane przez zarządzającego siecią, istnieje możliwość ustawiania wartości progowych, których przekroczenie skutkuje generowaniem alarmów lub podjęciem automatycznej akcji przez system zarządzania. Zarządzanie siecią na poziomie elementów umożliwia także gromadzenie i przetwarzanie informacji o modelach urządzeń, ich wyposażeniu, zainstalowanej wersji oprogramowania systemowego, konfiguracji, a także wykonywanie zmian w konfiguracji urządzeń i wersji oprogramowania.

Zarządzanie usługami sieci

System oparty o specjalizowane oprogramowanie, narzędzia, usługi oraz procedury, umożliwiający monitorowanie pracy sieci i jej parametrów celem określenia stopnia realizacji zdefiniowanego poziomu usług (SLA). Zarządzanie usługami bazuje na szeregu technologii i protokołów pozwalających mierzyć wielkość zajmowanego pasma, czas odpowiedzi, wielkość i zmiany opóźnień odpowiedzi, rodzaj ruchu, trasy przepływu ruchu, itp. Systemy zarządzania na poziomie usług umożliwiają zdalną rekonfigurację sieci dla osiągnięcia zadanych przez administratora parametrów usług. Mechanizm ten wykorzystuje między innymi techniki zapewnienia jakości transmisji (QoS) i ograniczania pasma transmisji (traffic shaping) w zależności od rodzaju ruchu, klienta, kierunku ruchu, chwilowych możliwości zarządzanej sieci.

Zarządzanie systemami i aplikacjami

System na który składa się specjalizowane oprogramowanie z dedykowanymi agentami programowymi oraz procedury definiujące zakres i obszar postępowania, przeznaczony do zarządzania operacyjnego (monitorowania, wykrywania i eliminowania nieprawidłowości) w rozproszonym, heterogenicznym środowisku systemów i aplikacji.

Usługi katalogowe (LDAP)

Bezpieczny sposób przechowywania i przesyłania danych. Wysoki standard zastosowanych elementów bezpieczeństwa umożliwia ścisłą współpracę z krytycznymi systemami, takimi jak zapory ogniowe czy infrastruktura klucza publicznego. System wspólnych usług katalogowych umożliwia: integrację i współpracę systemów (pochodzących od różnych producentów, przy założeniu obsługi standardu LDAP); łatwy, przeźroczysty dostęp do zasobów sieciowych; dostęp do nazw, adresów IP stacji sieciowych; wspólne wykorzystywanie bazy adresów poczty elektronicznej użytkowników; przechowywanie certyfikatów użytkowników w ramach systemu PKI (Public Key Infrastructure).

Zarządzanie projektami

System oparty o określoną strukturę organizacyjną, profesjonalne usługi oraz procedury postępowania, dedykowany do kierowania przebiegiem wszelkich procesów mających znamiona projektu. Koordynacja działań realizowana jest w oparciu o ustaloną metodologię nadzoru, w wyniku której opracowane zostały struktury organizacyjne oraz schematy postępowania właściwe dla prac teleinformatycznych.

Akcje Dokumentu
SOLIDne Systemy

Program SOLIDne Systemy systematyzuje ofertę klas i rozwiązań niezbędnych do budowy sprawnej i bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej.