Narzędzia osobiste

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start Oferta   > SOLIDne Systemy   > Systemy transferu danych

Systemy transferu danych

Sieci lokalne i rozległe, oparte na klasycznych rozwiązaniach przewodowych i bezprzewodowych, stanowią podstawę budowy nowoczesnych systemów teleinformatycznych. Właściwy wybór urządzeń aktywnych oraz wskazanie na odpowiednie media transmisji (miedź, światłowód, łącza radiowe) są czynnikami, które w bezpośredni sposób wpływają na koszty przedsięwzięcia.

Sieci klasyczne

Sieci klasyczne wykorzystują jako medium transmisji połączenia poprzez łącza miedziane, światłowody, infrastrukturę operatora i połączenia radiowe (w odróżnieniu do sieci wireless LAN są to połączenia punkt - punkt zastępujące inne metody komunikacji). Zależnie od zadań jakie spełnia sieć i od jej rozległości geograficznej, sieci klasyczne dzieli się na:

Sieci LAN (Local Area Network)

Sieci obejmujące swoim zasięgiem jeden lub kilka bezpośrednio połączonych budynków. W tych sieciach stosuje się technologie transmisji danych o dużych przepustowościach ze względu na niewielkie odległości transmisji. LAN jest administrowany zwykle przez organizację, która go wykorzystuje dla własnych potrzeb. Dla zwiększenia elastyczności wykorzystania infrastruktury zwykle wykorzystywana jest wirtualizacja sieci LAN.

Sieci MAN (Metropolitan 
Area Network)

Sieci miejskie, łączące ze sobą sieci i umożliwiające komunikację między strukturami LAN zlokalizowanymi w jednym mieście. Generalnie sieci MAN buduje się jeśli połączenia między LANami mogą być wykonywane stosunkowo szybkimi łączami przy wykorzystaniu technologii dostępnych także w sieciach LAN - Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet. Sieci te wykorzystują połączenia dedykowane, nie współdzielone z innymi sieciami jak w przypadku struktur WAN.

Sieci WAN (Wide Area Network)

Sieci rozległe, łączące ze sobą wiele sieci LAN lub MAN. Charakteryzują się dużymi odległościami połączeń i specyficznymi technologiami sieciowymi jakie są stosowane dla osiągnięcia wymaganych parametrów transmisji. Cechą odróżniającą ten rodzaj sieci od innych jest fakt wykorzystywania do komunikacji, w większości przypadków, połączeń poprzez infrastrukturę operatora telekomunikacyjnego.

      Sieci bezprzewodowe LAN

WLAN (Wireless LAN) - sieci LAN, w których do transmisji danych najczęściej wykorzystywane są łącza radiowe. Użytkownicy sieci WLAN pracują wewnątrz obszaru objętego zasięgiem urządzeń nadawczo-odbiorczych. Dostępne są zarówno rozwiązania dla zastosowań domowych wykorzystujące samodzielnie działające punkty dostępowe jak również kompleksowe rozwiązania korporacyjne zapewniających integralność usług oraz poziomu bezpieczeństwa spójne dla sieci przewodowej oraz WLAN.

Sieci nakładkowe (overlay)

Większość współczesnych rozwiązań w dziedzinie sieci komputerowych wykorzystuje ideę sieci nakładkowych: realizację logiki komunikacji i usług transmisyjnych z wykorzystaniem transportu przez inną infrastrukturę sieciową. Najczęściej protokołem sieciowym w infrastrukturze transportowej jest IP lub MPLS. Ponad siecią transportową transmitowane mogą być ramki Ethernet, ramki PPP lub pakiety protokołów warstwy trzeciej (np. IP) w zależności od celu stosowania sieci nakładkowej. Rozwiązania sieci nakładkowych znajdują najczęściej zastosowanie w usługach transmisji P2P, realizacji sieci wirtualnych jak również połączeniach pomiędzy ośrodkami Data Center (tzw. Data Center Interconnect).

Akcje Dokumentu
SOLIDne Systemy

Program SOLIDne Systemy systematyzuje ofertę klas i rozwiązań niezbędnych do budowy sprawnej i bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej.