Narzędzia osobiste

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start Oferta   > SOLIDne Systemy   > Systemy integracji danych, obrazu i głosu

Systemy integracji danych, obrazu i głosu

Dążenie do pełnego wykorzystania zasobów teleinformatycznych jest wystarczającym powodem integracji w posiadanej infrastrukturze danych i głosu oraz coraz częściej także i obrazu.

Możliwość ograniczenia kosztów połączeń telefonicznych oraz pełna kontrola nad ich rozliczaniem decydują o wdrażaniu rozwiązań związanych z transmisją głosu i telefonią IP. Wdrażane rozwiązania wideokonferencyjne nie tylko sprzyjają wymianie doświadczeń rozproszonego zespołu, ale także pełnią rolę integracyjną współpracujących ze sobą zdalnie osób.

Telefonia IP

System realizacji połączeń telefonicznych z wykorzystaniem standardu VoIP. W skład systemu wchodzi specjalizowany zestaw oprogramowania i urządzeń, jak na przykład: centrale IP PBX, bramy głosowe, telefony IP, mostki konferencyjne, serwery poczty głosowej, serwery zapowiedzi słownych, systemy rozliczania kosztów połączeń (billing), usługi katalogowe etc. Dzięki udostępnianiu platform programistycznych systemy telefonii IP są integrowane z innymi systemami informatycznymi w celu wymiany informacji i poszerzenia zakresu oferowanych usług.
W rozwiązaniach klasy operatorskiej stosowane są rozwiązania wysokiej wydajności, niezawodności i skalowalności. Najważniejszymi elementami rozwiązań operatorskich są systemy realizacji połączeń (softswitch’e), provisioningu, zarządzania oraz integracji z sieciami publicznymi (SS7)

Transmisja głosu (VoX)

Przekaz głosu poprzez sieć teleinformatyczną z wykorzystaniem bezpośredniego kodowania głosu w ramki łącza L2 (FR, ATM) lub pakiety protokołu IP. Systemy składają się głównie z bram głosowych, które są odpowiedzialne za kompresję i pakietyzację głosu oraz za zestawianie połączeń poprzez sieć teleinformatyczną. Obsługiwane są zarówno pojedyncze terminale abonenckie, jak i połączenia typu trunk, pomiędzy systemami PABX i sieciami, jak PSTN.

IP/VC

Wideokonferencje - systemy dedykowanego sprzętu, oprogramowania i usług realizujący na żywo interaktywną transmisję obrazu i dźwięku. System realizuje zarówno pojedyncze rozmowy wideo, jak i połączenia wielopunktowe. W skład systemu IP/VC wchodzą: terminale wideo, mostki konferencyjne, serwery odpowiedzialne za realizację połączeń, serwery archiwizacji, oprogramowanie zarządzające. Systemy IP/VC znajdują zastosowanie

IP/TV

Telewizja na bazie Internetu - systemy dedykowanego sprzętu, oprogramowania i usług umożliwiające archiwizację i dystrybucję treści telewizyjnych poprzez sieci IP. W oparciu o kilka odmian IP/TV realizowane są różne funkcje systemów: telewizja informacyjno- rozrywkowa, telewizja przemysłowa, dozorowa, reklamy, portale edukacyjne itd.Systemy znajdują zastosowanie w sieciach korporacyjnych, komercyjnych i publicznych.

ContactCenter

Centrum obsługi zgłoszeń - zintegrowany z siecią IP kompleksowy system obsługi klienta. Dialog prowadzony pomiędzy klientem a systemem wspomagany jest szeregiem specjalizowanych podsystemów: automatyczna dystrybucja wywołań (ACD), rozpoznawanie i synteza mowy (IVR), przetwarzanie wiadomości słownych (CTI), elementy identyfikacji klienta oraz współpracy z zewnętrznymi bazami danych. Systemy ContactCenter funkcjonują z wykorzystaniem różnych mediów komunikacji (telefon, poczta elektroniczna, faks, Internet, VoIP, itp.).

Akcje Dokumentu
SOLIDne Systemy

Program SOLIDne Systemy systematyzuje ofertę klas i rozwiązań niezbędnych do budowy sprawnej i bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej.