Narzędzia osobiste

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start Oferta   > SOLIDne Systemy   > Systemy dystrybucji treści

Systemy dystrybucji treści

Przybliżanie treści (informacja, film, szkolenie) jak najbliżej końcowego użytkownika to wynik dążenia do optymalizacji kosztów ponoszonych nie tylko na zbędne przesyłanie danych siecią rozległą, ale także wydatków ponoszonych na zbędne przejazdy szkolonych pracowników.

e-Learning

E-Learning - to wszelkie metody i sposoby wykorzystania technologii teleinformatycznej do zarządzania, tworzenia, dostarczania i wspierania szeroko pojętego procesu edukacyjnego. Spektrum działań e-learning obejmuje: zapewnienie infrastruktury technicznej (technology), budowę i dostarczanie treści (content) oraz świadczenie usług związanych ze szkoleniami zdalnymi (services).

e-Learning czyli metoda na sukces

Powody rozwoju systemów teleinformatycznych i świata Internetu, dla każdej bez wyjątku organizacji, zdeterminowane są poprzez konieczność obniżenia kosztów i potrzebę zdystansowania konkurencji. Te elementy stają się szczególnie ważne w czasach określanych mianem kryzysu gospodarczego. Firmy i organizacje skupiają się na redukcji kosztów i na budowaniu coraz to nowszych produktów, wraz z jak najszybszym wprowadzeniem ich na rynek. Tradycyjne metody są niezwykle kosztowne i czasochłonne, szczególnie w przypadku, gdy szybko zmieniające się informacje należy przekazać dużej, nierzadko rozproszonej terytorialnie grupie ludzi. Tam wykorzystanie mediów elektronicznych, infrastruktury teleinformatycznej i Internetu staje się nieodzowne.

SOLIDEX od dawna oferuje elementy niezbędne do budowy systemów edukacji zdalnej, od sprawnej infrastruktury bazowej, po nowoczesne środki dystrybucji treści (Content Delivery Network). Dziś gamę tych produktów poszerzamy o komplementarne rozwiązania klasy LMS (Learning Managment System) oraz LCMS (Learning Content Managment System). Ich dostawcami są wiodące w swoich dziedzinach i uznane na świecie amerykańskie firmy Pathlore i OutStart. Wśród Klientów naszych nowych partnerów technologicznych są takie organizacje jak Cisco Systems, Lockheed Martin, US Navy, Citi Group, Toyota i wiele innych.

Oferowane przez nas rozwiązania z zakresu zdalnej edukacji wzbogacamy pakietem usług profesjonalnych opartych o wiedzę i doświadczenie naszych SOLIDnych Expertów. Dzięki temu jesteśmy gotowi do realizacji systemów e-learning o dowolnej skali i złożoności.

Systemy klasy LMS

LMS (Learning Management System) to system komputerowy, który automatyzuje proces zarządzania, administracji, śledzenia i raportowania wszelkich działań związanych ze szkoleniami (edukacją) w ramach jednej lub wielu instytucji.

Podstawowymi zadaniami systemu są przede wszystkim funkcje:

  • Zarządzające - a wśród nich: projektowania harmonogramów zajęć i kursów, budowy katalogu dostępnych zasobów, importu i udostępniania (publikowania) kursów osobom szkolonym, zarządzania zasobami trenerskimi, zarządzania zasobami (salami wykładowymi, projektorami, etc.), zarządzania opłatami za kursy,
  • Śledzące proces nauki, które zapisują dane dotyczące procesu edukacyjnego dla każdej osoby szkolonej z osobna, śledzą działania trenerów, monitorują zachowania studentów podczas nauki, ewidencjonują koszty procesu nauki,
  • Raportujące, gdzie dostępne są różnego rodzaju raporty dotyczące rezultatów nauki, satysfakcji studentów, ich zachowań w procesie edukacyjnym oraz inne raporty o charakterze administracyjnym.

Systemy klasy LCMS

LCMS (Learning Content Management System) to rozwiązanie informatyczne używane do projektowania, tworzenia, składowania i dostarczania spersonalizowanych materiałów szkoleniowych w postaci obiektów szkoleniowych (learning objects).

System tej klasy rekomendowany jest firmom, które w ramach własnych zasobów angażują się mocno w:

  • Prowadzenie procesu szkoleń bazującego na własnej wiedzy, kompetencjach, doświadczeniach i knowhow,
  • Opracowywanie kursów (również w tradycyjnej formie),
  • Budowanie nowoczesnej organizacji opartej na wiedzy.

System LCMS pozwala na uruchomienie w organizacji w pełni zarządzalnego procesu zespołowej pracy nad budową szeroko pojętej treści szkoleniowej. Dobre rozwiązania klasy LCMS zapewniają obsługę workflow, pozwalają zarządzać kolejnymi wersjami zbudowanych komponentów, uniemożliwiają pracę dwóch osób nad jednym elementem w tym samym czasie, etc.

Systemy klasy VCS

VCS (Virtual Classroom System) to rozwiązanie umożliwiające zarządzanie i prowadzenie nauki na odległość w trybie synchronicznym ("na żywo"). Udostępnia ono szereg możliwości kolaboracji, komunikacji oraz dystrybucji wiedzy z natychmiastowym sprzężeniem zwrotnym.

Wysokiej jakości rozwiązania tej klasy pozwalają między na:

  • Prowadzenie wszelkiego rodzaju aktywności szkoleniowej w trybie synchronicznym przy wykorzystaniu: wirtualnej tablicy, współdzielenia ekranu, współdzielenia aplikacji, przekazu audio lub wideo, chatu, itp,
  • Zarządzanie procesem nauczania synchronicznego, budowanie materiałów szkoleniowych do wykorzystania podczas szkoleń "na żywo"
  • Zintegrowanie środowiska z innymi systemami innych klas.

Content Delivery Network

System dystrybucji treści - system fizycznych lub wirtualnych sieci, dedykowanego oprogramowania zarządzającego oraz usług profesjonalnych, zbudowany w celu przyspieszenia dostawy zawartości sieci, transakcji i aplikacji. W skład systemów CDN wchodzą: dystrybucja i zarządzanie, routing, switching, dostawa treści na brzeg sieci oraz inteligentne usługi sieciowe.

Akcje Dokumentu
SOLIDne Systemy

Program SOLIDne Systemy systematyzuje ofertę klas i rozwiązań niezbędnych do budowy sprawnej i bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej.