Narzędzia osobiste

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start Oferta   > SOLIDne Systemy   > Składowanie i przechowywanie danych

Składowanie i przechowywanie danych

Skuteczność zapisu, optymalność dostępu oraz bezpieczeństwo gromadzonych informacji są podstawą wyboru systemu składowania i przechowywania danych. Koszty ponoszone na budowę i utrzymanie systemów powinny być zoptymalizowane względem wartości przechowywanych danych.

Storage Area Network (SAN)

Dedykowana, specjalizowana lokalna lub kampusowa sieć komputerowa umożliwiająca szybką i niezawodną komunikację pomiędzy serwerami oraz zewnętrznymi lub niezależnymi źródłami pamięci masowych. SAN można stosować do łączenia serwerów do pamięci masowej, serwerów między sobą oraz pamięci masowej pomiędzy sobą.

Network Attached Storage (NAS)

Pamięć masowa wykorzystująca szybką lokalną sieć Ethernet, pośrednia pomiędzy systemami SAN a klasycznymi rozwiązaniami integrującymi stacje pamięci masowych z serwerem. System NAS daje się w łatwy i szybki sposób podłączyć do istniejącej topologii sieci, stając się transparentnym zasobem dla wszystkich klientów.

Archiwizacja danych

Dedykowany system urządzeń, wraz ze specjalizowanym oprogramowaniem oraz profesjonalnymi usługami i procedurami postępowania, odpowiedzialny za kopiowanie i odtwarzanie wszystkich lub wskazanych plików, systemów plików i obszarów baz danych znajdujących się na sprzęcie komputerowym danej organizacji. Proces archiwizacji realizowany jest na zewnętrzne nośniki o dużej i bardzo dużej pojemności, celem przechowywania danych w dłuższym okresie czasu.

Polityka bezpieczeństwa, będąca integralną częścią systemu archiwizacji danych, określa zindywidualizowane sposoby ochrony, przechowywania i odzyskiwania danych oraz zapewnienia ciągłości funkcjonowania organizacji wraz z wymaganymi do tego celu zasobami.

Backup danych

Kopiowanie danych - specjalizowany zespół urządzeń wraz z dedykowanym oprogramowaniem oraz profesjonalnymi usługami i procedurami postępowania, odpowiedzialny za kopiowanie i odtwarzanie całości systemu operacyjnego wraz z aplikacjami użytkowymi lub wskazanych plików, systemów plików, baz danych znajdujących się na sprzęcie komputerowym organizacji. Proces backupu realizowany może być na nośniki wewnętrzne lub zewnętrzne o pojemności i technologii zapisu zależnej od ilości kopiowanych danych celem ich chwilowego przechowania (do następnej kopii). Indywidualna polityka kopii zapasowych danej organizacji określa chronione zasoby, harmonogram kopiowania oraz zasady przechowywania i odtwarzania danych w celu zachowania ciągłości pracy zabezpieczanego systemu.

Akcje Dokumentu
SOLIDne Systemy

Program SOLIDne Systemy systematyzuje ofertę klas i rozwiązań niezbędnych do budowy sprawnej i bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej.