Narzędzia osobiste

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start Oferta   > SOLIDne Systemy   > Sieci w Centrach Przetwarzania Danych

Sieci w Centrach Przetwarzania Danych

Klasyczna struktura DataCenter

W klasycznym model struktura sieci DataCenter zbudowana jest z trzech warstw przełączników: Access, Aggregation oraz Core. Dobór switchy dla poszczególnych warstw jest determinowany gęstością oraz rodzajem interfejsów, wydajnością przełączania pakietów, oferowanymi funkcjonalnościami takimi jak routing, QoS, możliwością i gamą obsługiwanych modułów usługowych. Dla optymalnego wykorzystania okablowania prowadzonego do serwerów w szafach stosowany jest model „top of rack” instalacji fizycznych komponentów infrastruktury sieciowej. W połączeniu z wykorzystaniem wyniesionych kart liniowych (extenderów) instalowanych w poszczególnych szafach daje to dodatkowo uproszczenie zarządzania infrastrukturą sieciową przez zmniejszenie ilości urządzeń logicznych.

Integracja Storage Area Network (SAN) i LAN

Większość instalacji infrastruktury sieciowej posiada odrębne okablowanie dla sieci Etehrnet  LAN oraz FibreChannel SAN. Skutkuje to koniecznością dublowania okablowania i mniejszą elastycznością jego wykorzystania. Pomocnym w rozwiązaniu tych problemów może być wykorzystanie transmisji FibreChannel over Ethernet (FCoE), użycie serwerów z konwergentnymi interfejsami sieciowymi (converged network adapter) oraz zastosowanie switchy obsługujących transmisję FCoE i pozwalających na połączenie z tradycyjnym środowiskiem fabryki FibreChannel.

Sieci Leaf-Spine

Tradycyjne hierarchiczne trójwarstwowe struktury sieci LAN posiadają zwykle ograniczoną elastyczność rozciągania segmentów sieci LAN w dowolne miejsca infrastruktury wynikające z zastosowania routingu w warstwie rdzeniowej. Ograniczenie to staje się szczególnie uciążliwe w konfrontacji z wymogami elastyczności działania sieci dla środowisk serwerów i maszyn wirtualnych. W celu zwiększenia elastyczności sieci wprowadza się zmienione topologie bazujące na węzłach „kręgosłupowych” (Spine) i podłączonych do nich węzłach-liściach (Leaf) – tego typu struktura sieci tworzy logiczną „matrycę przełączającą”. Transmisja ramek i pakietów odbywa się z wykorzystaniem tunelowania  VXLAN pozwalając na uzyskanie różnorodnych topologii logicznych stosownie do wymagań komunikacyjnych systemów pracujących w DataCenter.

Akcje Dokumentu
SOLIDne Systemy

Program SOLIDne Systemy systematyzuje ofertę klas i rozwiązań niezbędnych do budowy sprawnej i bezpiecznej infrastruktury teleinformatycznej.