Narzędzia osobiste

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start Oferta   > SOLIDne Oprogramowanie   > Single Sign On

Single Sign On

SOLID SSO

Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw. Jednocześnie systemy te przechowują coraz więcej danych o charakterze krytycznym. Dane te są z reguły chronione za pomocą odpowiednich mechanizmów zabezpieczających, które są jednak specyficzne dla każdego z tych systemów.

Dla przykładu każdy z nich ma własną politykę bezpieczeństwa, własne źródło danych, w którym przechowywane są informacje o użytkownikach. Taka sytuacja stanowi dyskomfort zarówno dla pracowników przedsiębiorstwa, którzy zarządzają systemami, jak również dla użytkowników tych systemów (klientów, pracowników biznesu), którzy muszą dla każdej aplikacji, z której korzystają przechodzić osobny proces uwierzytelnienia.

Akcje Dokumentu
Ulotka solid.sso