Narzędzia osobiste
Integrator Integrator  > Archiwum  > Archiwum Wydania Online  > Wydanie 1999  > Nr 7-8/1999 (36)
Integrator nr II/2018(141)
 
 

Nr 7-8/1999 (36)

19.07.1999

Monitorowanie bezpieczeństwa sieci - pakiety Cisco NetSonar i NetRanger

Cisco Systems jako jedna z niewielu firm posiada kompleksowe rozwiązanie zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa sieciowego. Rozwiązanie to składa się z czterech podstawowych komponentów: Identity - zawierający model AAA (Authentication, Authorization & Accounting), Integrity - zawierający technologię Firewall, szyfrowanie danych oraz pozostałe zawarte w systemie IOS mechanizmy bezpieczeństwa, Active Audit - zawierający tzw. security scanning oraz wykrywanie "intruzów" sieciowych, Policy Management - zawierający głównie oprogramowanie Cisco Secure oraz kilka nowych produktów Cisco, mających ukazać się w najbliższym czasie.

Zobacz więcej

19.07.1999

Nietypowe zastosowania technologii ADSL

Przy projektowaniu dużych sieci kampusowych częstą barierą jest występowanie szeregu miejsc gdzie zainstalowane są komputery, bądź istnieje potrzeba instalacji komputerów, brakuje natomiast dostępu do medium w postaci światłowodu lub kabla UTP, który mógłby połączyć te lokalizacje z resztą sieci. Dla części z nich, ze względu na małe potrzeby (1-3 komputery) szybka budowa kanalizacji teletechnicznej i instalacja światłowodu jest nieopłacalna a przyłączenie skrętką miedzianą jest niemożliwe ze względu na odległości. Z reguły wszystkie te lokalizacje dysponują połączeniami telefonicznymi. Istnieje więc możliwość zapewnienia tym stacjom dostępu do sieci przez odpowiednie wykorzystanie istniejącego okablowania miedzianego, które jest wykorzystywane w sieci telefonicznej.

Zobacz więcej

19.07.1999

Zasypywanie przepaści między E1 a E3

W dniu dzisiejszym podstawowym sposobem realizacji szybkich połączeń międzymiastowych dla transmisji danych jest dzierżawa od dostawców usług teletransmisyjnych łącz o przepustowości 2Mb/s. W sytuacji gdy jedno takie łącze okazuje się zbyt wolne, pojawia się problem w jaki sposób zwiększyć przepustowość połączenia, gdyż kolejnym szczeblem w hierarchii cyfrowych połączeń jest E3 czyli 34Mb/s, a łącza takie są bardzo drogie i zwykle niedostępne.

Zobacz więcej

19.07.1999

Wirtualna centrala telefoniczna wizja świata telekomunikacji według Cisco

Dynamiczny rozwój ogólnoświatowej sieci Internet, związany z tym gwałtowny wzrost liczby użytkowników korzystających z jej usług a także generowany przez nich ruch w sieci, pogłębiają istniejące oraz rodzą zupełnie nowe problemy techniczne związane z przeciążeniem urządzeń pracujących w węzłach dostępowych dostawców usług oraz urządzeń i łączy w publicznych sieciach telefonicznych.

Zobacz więcej

19.07.1999

Lotus Notes - platforma programistyczna

Poprzedni odcinek cyklu poświęconego systemowi Lotus Notes/Domino traktował o przewadze tego typu rozwiązań nad narzędziami opartymi tylko na Internecie. Skoro wiadomo już, że w dłuższym horyzoncie czasowym zyskowniejsza jest implementacja aplikacji zbudowanych i działających na platformie Domino od podobnych, ale intranetowych, to przyjrzyjmy się czy do powstania aplikacji Notesowych potrzebna jest tajemna magia, czy też wystarczy średnich lotów programista znający powszechnie używane języki programowania. Poniższy artykuł ma na celu nakreślenie możliwości tworzenia i uruchamiania specyficznych dla danego typu potrzeb własnych aplikacji działających w środowisku Notes/Domino.

Zobacz więcej

19.07.1999

NetworkIT Pro

NetworkIT Pro jest kompletnym rozwiązaniem służącym do zarządzania sieciami komputerowymi. W celu jak najlepszej obsługi warstwy usługowej obiektów biznesowych i jak najlepszego zarządzania siecią, NetworkIT Pro stosuje procedury zgodne z regułami bezpieczeństwa.

Zobacz więcej

19.07.1999

Cisco ATM Switch Probe

Firma Cisco Systems wprowadziła na rynek nowy produkt do monitorowania sieci ATM - sondę "OC-3c ATM SwitchProbe". Urządzenie to stanowi jeden z najbardziej zaawansowanych produktów udostępniających informacje specyficzne dla ATM zarówno w warstwie sieciowej jak i w warstwie aplikacji. Sondę dołącza się szeregowo do traktu OC-3 w sposób niewidoczny dla switcha i urządzenia końcowego. Posiada ona poza portem ATM dwa porty Ethernet dla wymiany informacji ze stacją zarządzającą i port konsoli dla wstępnej konfiguracji. Istnieje możliwość wmontowania urządzenia w standardowym 19" racku. ATM Switch Probe we współpracy z oprogramowaniem CiscoWorks for Switched Internetworks (CWSI), udostępnia mechanizmy zarządzania dostępne do niedawna jedynie dla sieci LAN i Frame-Relay.

Zobacz więcej

Akcje Dokumentu

Nasze cookies są bezpieczne! Korzystamy z nich w minimalnym zakresie tak, aby nasz serwis był jak najlepiej dopasowany do potrzeb Użytkowników. Warunki przechowywania oraz dostępu do plików cookies, można zmienić w ustawieniach przeglądarki. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek pozwalają na zapisywanie cookies. Więcej informacji w naszej polityce cookies.

[X] Zaakceptuj, by informacja więcej się nie pojawiała