Narzędzia osobiste
Integrator Integrator  > Archiwum  > Archiwum Wydania Online  > Wydanie 2007  > Nr 3-4/2007 (91)  > Monitorowanie systemów Cisco Unified Communications
Integrator nr II/2018(141)
 
 

Monitorowanie systemów Cisco Unified Communications

Systemy komunikacyjne oparte o sieć IP zyskują coraz większą popularność. Coraz większa liczba organizacji decyduje się na kompleksowe wdrożenie systemu telefonicznego opartego o sieć komputerową. Firma Cisco Systems, oferuje kompletne i zaawansowane rozwiązania przesyłu głosu poprzez sieć IP. W przypadku dużych oraz rozproszonych instalacji, istnieje potrzeba wdrożenia rozwiązania pozwalającego odpowiednio monitorować i raportować działanie systemu. W odpowiedzi na te potrzeby firma Cisco Systems oferuje pakiet produktów do zarządzania telefonią IP. Wśród tych produktów na szczególną uwagę zasługują dwa poniżej zaprezentowane rozwiązania, czyli: Cisco Unified Operations Manager 2.0 oraz Cisco Unified Service Monitor 2.0

Cele analizy i monitoringu systemów telefonii IP

Systemy telefonii IP wykorzystują jako medium transmisyjne sieć komputerową. Sieci te z definicji nie są najlepiej przystosowane do przesyłania danych o charakterze ciągłym, takich jak głos lub obraz wideo. W celu zrealizowania poprawnego środowiska dla systemów czasu rzeczywistego niezbędne jest odpowiednie skonfigurowanie urządzeń aktywnych oraz oprogramowania. System opisany poniżej pozwala na monitorowanie i analizowanie w czasie prawie rzeczywistym zdarzeń w systemie telefonii IP. Rozwiązania te pozwalają administratorowi systemu na podjęcie niezbędnych działań, kiedy tylko dostrzeże potencjalnie niebezpieczne zachowanie systemu.  

Cisco Unified Operations Manager

Rozwiązanie Cisco Unified  Operations Manager pozwala na aktywny monitoring i diagnostykę systemów Unified Communications. System dostarcza dane w czasie rzeczywistym o każdym z elementów systemu. Dodatkową zaawansowaną funkcjonalnością jest możliwość testowania telefonów IP w sieci oraz planów numeracyjnych. Poniżej krótka charakterystyka produktu Cisco Unified Operations Manager:

 • monitorowanie stanu wszystkich elementów systemu Unified Communications,
 • prezentowanie stanu obecnego systemu oraz narzędzia do przeglądania danych historycznych, raportów, alarmów,
 • wykrywanie i dostarczanie informacji o terminalach wideo (zarówno SCCP jak i SIP). Umożliwia śledzenie stanu tych terminali,
 • duża liczba narzędzi przeznaczonych do testowania telefonów IP (SCCP i SIP). Narzędzia te przeznaczone są do szybkiego diagnozowania i  rozwiązywania potencjalnych problemów z terminalami końcowymi,
 • dostarczanie informacji szczegółowych o parametrach pracy poszczególnych elementów systemu (CPU, zasoby pamięci, MTP, zasoby potrzebne do transcodingu),
 • skorelowanie informacji posiadanych przez system z danymi otrzymanymi od systemu Cisco Unified Service Monitor. System jest wstanie wyznaczyć możliwą ścieżkę pakietów RTP w sieci oraz zaalarmować administratora o potencjalnych problemach,
 • dokumentowanie zmian w systemie Unified Communications. System może śledzić zmiany w systemie i tworzyć odpowiednie raporty.

Service-Level view

Korzystając z okna Service Level View użytkownik systemu może w czasie rzeczywistym oglądać pracę poszczególnych komponentów systemu Unified Communications. Wybierając z menu poszczególne elementy można przyglądnąć się ich charakterystykom oraz ich relacją z innymi komponentami. Real-Time Alerts System Cisco Unified Operations Manager posiada swoją "wewnętrzną" inteligencje, która pozwala produktowi na zrozumienie roli poszczególnych elementów w całym rozproszonym systemie. Nie ma potrzeby tworzenia jakichkolwiek definicji czy sposobów działania systemu w poszczególnych wypadkach. Wszystkie te definicje są wbudowane w produkt. W systemie ustawione są także początkowo pewne graniczne parametry (konfigurowalne), przekroczenie których powoduje wygenerowanie odpowiednich alarmów, które prezentowane są administratorowi poprzez okno "Alerts and Events Display". Kolejne okno "Phone Status" dostarcza informacji o stanie telefonów IP pracujących w systemie. Monitorowana jest zarówno sygnalizacja oraz bezpośrednio zagadnienia na poziomie połączenia sieciowego. Możliwe do uzyskania w ten sposób informacje na temat telefonów IP to:

 • numer portu przełącznika do którego podłączony jest  telefon,
 • numer seryjny telefonu,
 • wersja oprogramowania zainstalowana na telefonie (application load),
 • wiele dodatkowych informacji pozwalających na sprawne rozwiązywanie problemów w systemach telefonii IP Diagnostyka Rozwiązanie Cisco Unified

Operations Manager wyposażone jest w zaawansowane narzędzia służące do diagnozowania systemów Unified Communications.

Wyróżnić można cztery podstawowe typy testów:

 • Test telefonu
  Test telefonu pozwala na weryfikacje : sygnał dial-tone, wykonanie połączenia [on-net, off-net, wewnętrzne, zostawianie wiadomości w systemie poczty głosowej, tworzenie lub dołączenie do konferencji]
 • Test planu numeracyjnego
  Testowanie planu numeracyjnego pozwala sprawdzić poprawność wszelkich definicji wprowadzonych w systemie
 • Test stanu telefonu
  Test stanu telefonu pozwala zorientować się w działaniu telefonu na poziomie sygnalizacji (SIP i SCCP) i połączenia sieciowego.
 • Test punkt-punkt IP SLA
  Test punkt-punkt pozwala na zasymulowanie strumienia RTP pomiędzy punktami i zbadanie charakterystyki ruchu (czas odpowiedzi, jitter, opóźnienie, strata pakietów, jakość sieci) Każdy z tych trybów diagnostycznych może być uruchomiony w trybie ciągłym lub według wskazanego planu. Cisco Unified Service Monitor Rozwiązanie Cisco Unified Service Monitor przeznaczone jest do monitorowania jakości przesyłu głosu w sieci. Monitorowane są aktywne rozmowy i w przypadku stwierdzenia obniżenia jakości rozmowy poniżej pewnego określonego przez użytkownika poziomu, podejmowane są określone działania. Jakość rozmowy wyrażana jest poprzez wskaźnik MOS (Mean opinion Score).

Ocena ta ma zakres 1 do 5:

 • 4-5: jakość wysoka, porównywalna lub lepsza od klasycznej telefonii ISDN
 • 3.5-4: jakość ciągle wysoka porównywalna do kodeka G.726 (32 kbit/s). Telefony przenośne dają jakość dźwięku prawie w tym zakresie.
 • 3.0-3.5:  komunikacja przebiega sprawnie jednak pogorszenie jakości dźwięku jest wyraźnie słyszalne.
 • 2.5-3: komunikacja jest nadal możliwa, lecz wymaga dużo "uwagi"  

Cisco Unified Service Monitor dostarcza także możliwość raportowania pracy poszczególnych elementów końcowych systemu telefonii IP oraz umożliwia kształtowanie różnych wartości progowych dla poszczególnych kodeków. Możliwość raportowania pracy najważniejszych komponentów systemu oraz możliwość wskazania potencjalnego punktu wystąpienia problemu w systemie telefonicznych, pozwala na wykorzystanie produktu do rozwiązywania ewentualnych problemów w sieci. Cisco Unified Service Monitor 2.0.1 zawiera następujące elementy sprzętowe i programowe:

 • Sensory 1040 - urządzenia instalowane w sąsiedztwie punktów końcowych (telefony IP, voice gateway'e, systemy poczty głosowej). Zadaniem sensorów jest monitorowanie i ocenianie parametrów jakości połączeń głosowych i raportowanie tych informacji dla aktywnych połączeń  w czasie "prawie" rzeczywistym,
 • Oprogramowanie Cisco Unified Service Monitor - "Serce" systemu czyli oprogramowanie instalowane jest na platformie Microsoft Windows 2003 Server. Oprogramowanie otrzymuje dane o jakości połączeń od sensorów Cisco 1040 oraz również od systemu Unified Communications Manager.

Sensor Cisco 1040 może być użyty z następującymi wersjami systemu 3.3,4.0,4.1,4.2 oraz z najnowszymi wersjami systemu Unified Communications Manager 4.3,5.0,5.1,6.0. Sensory mogą współpracować również z rozwiązaniami Cisco Unified Communications Express w celu monitorowania jakości połączeń pomiędzy telefonami IP, gateway'ami lub systemami pocztowymi. W przypadku nowych wersji systemów Unified Communications Manager 4.2,4.3,5.0,5.1 możliwe jest monitorowanie parametru VTQ (Voice Transmision Quality). Parametr ten dostarcza informacji o parametrach i jakości rozmów z wszystkich telefonów IP (794x/796x/797x), które wspierają standard VTQ. Cisco Unified Service Monitor oferuje wsparcie zarówno dla sensorów Cisco 1040 oraz mechanizmu VTQ w celu zapewnienia kompletnego pomiaru jakości głosu.

W mechanizmie VTQ, terminale zarejestrowane w systemie zgłaszają informacje o obniżeniu metryk (jakość głosu) na koniec połączenia poprzez informacje umieszczane w CMR (Call Managment Records). Informacje te wraz z rekordami CDR kolekcjonowane są przez oprogramowanie Unified Service Monitor w celu późniejszej analizy. Przykład wdrożenia (do 5000 telefonów) Dla rozwiązań do 5000 telefonów, możliwe jest zainstalowanie oprogramowania Cisco Unified Serivice Monitor oraz pakietu Cisco Unified Operations Manager na jednym serwerze pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows 2003 Przykład takiego wdrożenia przedstawia poniższy rysunek 

91_01_01(1)

Przykład wdrożenia (więcej niż 5000 telefonów) W przypadku wdrożeń systemów telefonii IP zawierających więcej niż 5000 telefonów, zaleca się instalację każdego z komponentów na osobnym serwerze. Cisco Unified Service Monitor może być zainstalowany w modelu zcentralizowanym lub rozproszonym. Przykład takiego wdrożenia przedstawia poniższy rysunek 

91_01_02

Sensor Cisco 1040 Poniżej podstawowe parametry urządzenia Cisco Sensor 1040

 

 • wsparcie dla standardu zasilania 802.3af PoE
 • wsparcie dla standardu ITU G107 R-Factor dla analizy MOS
 • obróbka do 100 jednoczesnych strumieni RTP
 • dwa interfejsy Ethernet 10/100 (jeden typu SPAN, drugi dla celów zarządzania)
 • wsparcie dla CDP
 • wsparcie dla zewnętrznego źródła zasilania
 • wysyła dane do Cisco Unified Service Monitor co 60 sekund Sensory 1040 monitorują ruch głosowy na podstawie analizowanego strumienia pakietów RTP i na tej podstawie kalkulują wskaźnik MOS. Sensory instalowane są w pobliżu telefonów IP, voice gateway'ów i innych systemów głosowych, w celu analizy strumieni głosowych. Sensor instaluje się podobnie do klasycznych telefonów IP. Urządzenie może być zasilane zgodnie ze standardem PoE, następnie otrzymuje ono konfiguracje z serwera TFTP (może być serwer wykorzystywany również przez telefony IP)

Podsumowanie

Rosnąca złożoność systemów Unified Communications zmusza administratorów do podejmowania coraz większej ilości działań mających na celu utrzymanie wysokiej jakości połączeń w systemie telefonii IP oraz wysokiej dostępności całego systemu. W przypadku złożonych systemów Unified Communications niezbędne staje się zastosowanie odpowiednich narzędzi, które pozwalają monitorować i analizować zdarzenia w całym, nieraz rozproszonym geograficznie systemie komunikacyjnym.  

Opracowano na podstawie materiałów firmy Cisco Systems.

Akcje Dokumentu

Nasze cookies są bezpieczne! Korzystamy z nich w minimalnym zakresie tak, aby nasz serwis był jak najlepiej dopasowany do potrzeb Użytkowników. Warunki przechowywania oraz dostępu do plików cookies, można zmienić w ustawieniach przeglądarki. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek pozwalają na zapisywanie cookies. Więcej informacji w naszej polityce cookies.

[X] Zaakceptuj, by informacja więcej się nie pojawiała