Narzędzia osobiste
Integrator Integrator  > Archiwum  > Archiwum Wydania Online  > Wydanie 2007  > Nr 1-2/2007 (90)  > Telbaza - nowoczesna taryfikacja rozmów w sieciach IP
Integrator nr II/2018(141)
 
 

Telbaza - nowoczesna taryfikacja rozmów w sieciach IP

Trudno wyobrazić sobie dzisiejszą prace bez dostępu do Internetu czy też telefonu. Zwłaszcza telefon wydaje się nadal głównym kanałem komunikacji który niezależnie od wszystkich czynników zewnętrznych powinien zawsze funkcjonować. W sytuacji gdy wiele spraw załatwianych jest przez telefon, niezbędnym wydaje się potrzeba prawidłowego rozliczania użytkowników z usług telefonicznych czyli prawidłowa taryfikacja połączeń. Odpowiednie rozliczanie i monitorowanie ruchu telefonicznego daje nie tylko wymierne korzyści finansowe, lecz również pozwala zrozumieć sposób, w jaki przebiega komunikacja w organizacji.

Nowoczesne systemy telekomunikacyjne

Dzisiejsze systemy telekomunikacyjne odznaczają się bardzo wysokim stopniem skomplikowania i integracji różnego typu usług. Pracownicy wyposażeni są w telefony stacjonarne oraz komórkowe oraz różnego rodzaju urządzenia przenośne. Coraz większą popularność zyskują systemy głosowe działające w sieciach IP.

Firma Cisco Systems jest jednym z głównych dostawców systemów telefonicznych działających w sieciach IP. Firma oferuje kompletne i zaawansowane rozwiązanie telekomunikacyjne mogące współpracować z całą gamą aplikacji dodatkowych, podnoszących funkcjonalność sytemu, takich jak:

 • poczta głosowa
 • systemy CallCenter
 • systemy WWW/audio/wideo konferencyjne
 • systemy mobilne

Jednym z głównych elementów całego systemu jest oprogramowanie Cisco Unified CallManager, które jest odpowiednikiem centrali PBX w "klasycznej telefonii". Oczywiście oprogramowanie daje także dużą ilość funkcji dodatkowych, niedostępnych z definicji
w klasycznych rozwiązaniach. Niewątpliwie CallManager jako "serce" tego systemu jest jego głównym elementem, świadczącym w sieci telefonicznej następujące funkcje:

 • CallProcessing
 • Kontrola telefonów IP
 • Administracja
 • Zmiany konfiguracyjne
 • Dostarczanie konfiguracji telefonom
 • Świadczenie funkcji dodatkowych

Większość firm stawiających na telefonię IP decyduje się na wdrożenie etapowe takiego rozwiązania. Początkowo, pierwotnie użytkowana centrala PBX jest integrowana z systemem CallManager za pośrednictwem odpowiednich interfejsów. Daje to możliwość użytkowania do tej pory posiadanych telefonów systemowych. Oczywiście docelowo planowane jest przejście całkowicie na infrastrukturę IP i instalacja w systemie tylko telefonów IP.

Cele bilingu

W jakim celu stosujemy biling ? Odpowiedzi na to pytanie jest kilka:

 • Zarządzanie usługami, zasobami i działaniem systemu telekomunikacyjnego w firmie.
 • Redukcja kosztów
 • Rozliczanie użytkowników systemu
 • Wyszukiwanie oszczędności w obsłudze systemów telekomunikacyjnych
 • Nadzór na efektywnością pracy personelu i minimalizacja nadużyć

Biling wydaje się odpowiednim narzędziem dla firmy chcącej odpowiednio kontrolować
i monitorować swój system telefoniczny. Niewątpliwą zaletą prócz klasycznego rozliczania użytkowników, wydaje się możliwość analizowania pracy i efektywności wykorzystania systemu, co można później przełożyć na odpowiednie planowanie działań i inwestycji
w posiadany system IT.

Biling i taryfikacja w programie Telbaza

W procesie taryfikacyjnym można wyróżnić następujące etapy:

 • Proces gromadzenia danych z centrali

W tym etapie pobierane są informacje o połączeniach z różnego typu central do systemu taryfikacyjnego. W przypadku klasycznych central, dodatkowo stosowany jest specjalny moduł (bufor) podnoszący bezpieczeństwo transportu danych z centrali do systemu Telbaza. W przypadku systemu CallManager dane trafiają bezpośrednio do systemu Telbaza.

 • Przetwarzanie danych

W tym etapie pobrane dane procesowane są w systemie Telbaza, w celu obliczenia właściwego kosztu połączenia oraz innych parametrów

 • Raportowanie

Końcowym elementem jest odpowiednia wizualizacja przetworzonych danych, w postaci raportów, formularzy czy też faktur.

Obrazowo wszystkie te procesy przedstawia Rys. 1.

Rys. 1. Przebieg procesu taryfikacyjnego

Moduły programu Telbaza:

System Telbaza SQL działa w oparciu o bazę danych typu SQL. W przypadku rozwiązań mniejszych system współpracować może z bazą MSDE, natomiast dla większych systemów zaleca się instalacje pełnej wersji Microsoft SQL Server.

System taryfikacyjny ma budowę modułową. W skład pakietu wchodzą następujące elementy:

 • NetAdmin - Moduł służący administracji liniami w przeglądarce internetowej. Za pomocą tego pakietu zawsze mamy dostęp do aktualnych struktur i danych.
 • NetReporter - Moduł służący do przeglądania danych o połączeniach telefonicznych. Dostęp do narzędzia możliwy jest z dowolnego komputera poprzez stronę WWW, umożliwiając generowanie wielu różnego typu raportów.
 • Import HR - Import aktualizacji struktury organizacyjnej oraz linii
 • Export F-K - Export rozliczeń do programów Finansowo - Księgowych
 • Check-Op - Wczytywanie elektronicznych faktur operatorów GSM i PSTN
 • Moduł CCM - Moduł dedykowany do współpracy z systemem Unified CallManager.

Przepływ danych

Schemat przepływu danych przez system taryfikacyjny przedstawia poniższy rysunek (Rys. 2)

nr90_04_02

Rys. 2. Przepływ danych przez system

W centralnym punkcie, którym jest system taryfikacyjny obrabiane są następujące dane:

 • dane z systemów HR
 • dane taryfikacyjne z różnych central - pobierane za pomocą różnych mechanizmów
 • Rachunki od operatorów

Danymi wyjściowymi z systemu są odpowiednie analizy i rachunki oraz raporty, pomagające odpowiednio rozliczyć pracowników z połączeń telefonicznych.

Obliczanie kosztów połączenia

Obliczenie kosztu połączeń polega na analizowaniu rozmowy i zastosowaniu do niej odpowiedniej taryfy danego operatora i przez to wyliczeniu jej kosztu dla użytkownika.

Raportowanie

System Telbaza pozwala na przesyłanie/dystrybucję raportów w następujący sposób:

 • Wydruki papierowe
 • Raporty wysyłane poprzez pocztę elektroniczną (E-Mail)
 • Raporty przeglądane za pośrednictwem przeglądarki internetowej

W systemie zawartych jest czterdzieści osiem raportów systemowych oraz dodatkowo istnieje możliwość generowania specjalnych filtrów, pozwalających prawie dowolnie zmieniać
i edytować standardowe szablony raportów systemu. Oprogramowanie oferuje również możliwość wymiany plików F-K do programów typu MySAP oraz możliwość współpracy
z programami hotelowymi typu (Hart, Gość, Krak, Rechot), co pozwala na zastosowanie produktu w rynku hotelowym, w którym właściwy biling jest bardzo istotnym elementem.

Korzyści wynikające ze stosowania systemów taryfikacyjnych

System taryfikacyjny pozwala organizacji w sposób ciągły monitorować koszty połączeń oraz sposób korzystania z systemu telefonicznego.

Korzyści wynikające ze stosowania systemu taryfikacyjnego podzielić można na następujące grupy:

Ograniczenie kosztów

 • rozkład kosztów
 • historia i tendencje
 • kontrola rachunku telefonicznego
 • optymalizacja systemu telekomunikacyjnego

Dyscyplinowanie pracowników

 • kontrola generowanych kosztów
 • monitorowanie szybkości reakcji na dzwonek
 • monitorowanie połączeń nieodebranych

Rozliczanie użytkowników

 • podnajemcy
 • jednostki organizacyjne
 • pracownicy
 • limity/budżety

Monitorowanie systemu telekomunikacyjnego

 • rejestracja połączeń zabronionych
 • ruch po godzinach

Budowa systemu taryfikacyjnego dla systemu CallManager

Systemy taryfikacyjne potrafią zbierać informacje z wielu różnych typów central. Opisywane rozwiązanie "Telbaza SQL" potrafi współpracować z większością dostępnych na rynku centrali telefonicznych, w tym:

 • Avaya
 • Ericsson
 • Alcatel
 • Siemens
 • Panasonic
 • Cisco Systems

W przypadku telefonii IP Cisco, szczególnie istotna wydaje się możliwość taryfikacji rozwiązania opartego o system Unified Cisco CallManager. Oprogramowanie Telbaza umożliwia bezpośredni dostęp i pobieranie danych z tego systemu poprze dostęp do bazy danych przechowującej rekordy taryfikacyjne CDR.

W przypadku systemu Unified CallManager w wersji 4.x, system Telbaza poprzez bezpośredni dostęp do bazy danych SQL pobiera rekordy taryfikacyjne. W nowszej wersji systemu (5.x), brak jest już bezpośredniego dostępu do bazy danych. System Unified CallManager w wersji 5.x działa pod kontrolą systemu operacyjnego Linux. W celu podniesienia bezpieczeństwa platformy dostęp do systemu operacyjnego jest wyraźnie ograniczony. W tym wypadku system Telbaza pobiera dane taryfikacyjne (rekordy CDR) poprzez mechanizm SFTP.

Mechanizm pobierania danych w przypadku systemu Telbaza SQL wygląda następująco:

Pobieranie rekordów CDR z oprogramowania Unified CallManager 4.x (Rys.3)

nr90_04_03

Rys. 3. Transport danych do systemu Unified CallManager 4.x

Pobieranie rekordów CDR z systemu Unified CallManager 5.x (Rys. 4)

nr90_04_04

Rys. 4. Pobieranie danych z systemu Unified CallManager 5.x

Specyfikacja programu Telbaza SQL

System Telbaza SQL składa się z wielu modułów funkcjonalnych, w tym:

 • Administracja - Moduł używany jest podczas pierwszego uruchomienia programu, konfiguracji systemu i, sporadycznie, podczas jego eksploatacji, gdy zajdą zmiany w strukturze telekomunikacyjnej (zmiany właścicieli linii telefonicznych, dołączenie nowych linii, zmiany parametrów taryfikacyjnych itp.)
 • Raporty - Moduł Raporty jest podstawowym modułem użytkowym programu. Służy do tworzenia, wyświetlania na ekranie monitora i drukowania raportów o połączeniach. Program zawiera standardowe raporty przygotowane przez producenta. Te raporty mogą służyć jako szablony do tworzenia innych raportów, zgodnych z indywidualnymi potrzebami użytkownika .
 • Terminarz - Moduł pozwala w pełni zautomatyzować pracę programu. Umożliwia automatyczną transmisję danych z dowolnego urządzenia. Po zainstalowaniu lista zadań w Terminarzu jest pusta. W zależności od potrzeb należy zadania dołączyć do listy. Zadania można rozdzielać terminowo. Terminarz umożliwia nie tylko obsługę usług programu Telbaza ale również dowolnych aplikacji. Lista usług i aplikacji widoczna jest w oknie Terminarza wraz z terminem ostatniego i następnego wykonania
 • Monitor połączeń - Monitor połączeń jest wydzielonym modułem programu pozwalającym na wygodny podgląd bazy połączeń. Specjalny interfejs graficzny czytelnie wyświetla dane zawarte w bazie połączeń calls.db. Zbiór filtrów pozwala na podgląd tylko wybranych połączeń. Szczególną zaletą tego modułu jest możliwość uruchomienia go jednocześnie z różnymi parametrami filtrującymi. Przy włączonej transmisji ciągłej można na bieżąco przeglądać połączenia
 • Kopia bezpieczeństwa - Jest to wydzielony moduł programowy, który można uruchomić nawet wtedy, gdy główny program jest uszkodzony. Kopia pozwala zarchiwizować wszystkie bazy, łącznie z bazą połączeń i źródłem danych z centrali. Istotną funkcją programu jest możliwość odzyskiwania danych z archiwum w zakresie ustalonym przez użytkownika.

System Telbaza SQL może pobierać dane bilingowe z następujących źródeł

 • bazy MSSQL (mechanizm SFTP w wersji CallManger 5.x)
 • bazy MS Access
 • RS - 232 bezpośrednio i przez modem
 • FTP, TFTP
 • sieci IP z protokołem TCP z plików TXT i CSV

nr90_04_05

Rys. 5. Przekazywanie danych do programu Telbaza SQL

Rozliczanie użytkowników

 • Kody osobiste, -używane przez pracownika przy połączeniach wychodzących. (Dostępne w centralach posiadających odpowiednią funkcję).
 • Telefony komórkowe. Dane musza być dostarczone prze operatora w postaci bilingu elektronicznego.
 • Telefony IP (Cisco Call Manager) przypisane do pracownika. Dane pobierane są z baz systemu Cisco
 • Linie końcowe przypisywane do pracownika. Dane musza być dostarczone prze operatora w postaci bilingu elektronicznego.
 • Rekordy CDR po transmisji zapisywane są na konto właściwego użytkownika. Rekordy dotyczące połączeń z linii nie przypisanych żadnemu użytkownikowi zapisywane są w ogólnej bazie połączeń o nazwie "Centrala", z której po zadeklarowaniu użytkownika mogą być łatwo przeniesione
 • Bazę użytkowników można uporządkować w hierarchiczną strukturę organizacyjną odpowiadającą potrzebom użytkownika. Może odpowiadać ona strukturze Centrów Powstawania kosztów, strukturze organizacyjnej firmy lub innej wg której maja być rozdzielane koszty telekomunikacji.

Wybór planu taryfowego

Program dopuszcza możliwość użycia różnych taryf. Domyślnie stosowana jest taryfa przypisana do linii miejskiej, przez którą zrealizowano połączenie. Wybór, która z taryf ma być użyta w przypadku danego połączenia może być ustalony poprzez odpowiednią konfigurację programu. Możliwe konfiguracje uszeregowane wg priorytetu:

 • Taryfa indywidualna przypisana abonentowi (jednostce organizacyjnej)
 • Taryfa operatora przypisanego do linii miejskiej na zasadzie preselekcji
 • Taryfa operatora wskazanego przez prefiks użyty przez abonenta przy wybieraniu numeru
 • Taryfa operatora obsługującego linię miejską, która wyszło połączenie (domyślne)

Podsumowanie

Wraz z rozwojem systemów telekomunikacyjnych, zachodzi potrzeba dokładnej analizy ich funkcjonalności, działania czy też stopnia wykorzystania. Systemy taryfikacyjne pomagają "zaglądnąć" w głąb naszego systemu wymiany informacji i dostrzec miejsca, w których możliwa jest jeszcze poprawa ich działania. Oczywiście podstawowym zadaniem pozostaje nadal, rozliczanie użytkowników a co za tym idzie, obniżanie kosztów.

Akcje Dokumentu

Nasze cookies są bezpieczne! Korzystamy z nich w minimalnym zakresie tak, aby nasz serwis był jak najlepiej dopasowany do potrzeb Użytkowników. Warunki przechowywania oraz dostępu do plików cookies, można zmienić w ustawieniach przeglądarki. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek pozwalają na zapisywanie cookies. Więcej informacji w naszej polityce cookies.

[X] Zaakceptuj, by informacja więcej się nie pojawiała