Narzędzia osobiste
Integrator Integrator  > Archiwum  > Archiwum Wydania Online  > Wydanie 2007  > Nr 1-2/2007 (90)  > Optymalne zarządzenie danymi - Veritas Storage Foundation 5.0
Integrator nr II/2018(141)
 
 

Optymalne zarządzenie danymi - Veritas Storage Foundation 5.0

W dzisiejszych czasach bycie konkurencyjnym na rynku jest podstawą prowadzenia udanego biznesu. Aby sprostać coraz wyższym wymaganiom biznesowym, firmy muszą korzystać z wielu wyspecjalizowanych aplikacji, generujących duży przyrost danych oraz umiejętnie zarządzać rozrastającym się środowiskiem serwerów i pamięci masowych. Rosnąca w zawrotnym tempie ilość danych oraz zwiększenie pojemności pamięci masowych, powoduje także coraz większe zainteresowanie w dziedzinie wirtualizacji pamięci masowych, która może okazać się w przyszłości czynnikiem decydującym o sprawnej działalności wielu firm. Veritas Storage Foundation 5.0 firmy Symantec stanowi kompletną platformę do rozwiązywania takich problemów, dostarczając narzędzi do zarządzania oraz wirtualizacji pamięci masowych.

Narzędzia podstawowe

Podstawowymi narzędziami wchodzącymi w skład pakietu Veritas Storage Foundation 5.0 są Veritas Volume Manager oraz Veritas File System. Pierwsze z nich jest łatwym w obsłudze narzędziem służącym do zarządzania pamięciami masowymi bez konieczności przerywania ich pracy. Umożliwia on analizę wykorzystania dysków, grupowanie ich w wolumeny logiczne w celu lepszego wykorzystania i poprawy wydajności macierzy, stosowanie technik RAID oraz pomaga w wirtualizacji zasobów, a wszystko to bez potrzeby przerywania pracy systemów, zapewniając stałą dostępność i ochronę danych. Zaawansowany system plików Veritas File System stosowany w środowiskach z dużą ilością danych oraz aplikacji krytycznych, zwiększa wydajność i łatwość zarządzania Unix'owymi systemami plików, pomagając w zapewnieniu ciągłej dostępności danych o kluczowym znaczeniu. Dodatkowo jest on wyposażony w funkcję zapisu operacji w dzienniku (journaling), co znacznie przyspiesza czas odtworzenia systemu operacyjnego po awarii.

Zarządzanie centrami danych

Storage Foundation Management Server to nowe narzędzie zawarte w pakiecie Veritas Storage Foundation 5.0, które pozwala na zarządzanie centrami danych wraz z wglądem w ich infrastrukturę. Centralne zarządzanie wieloma hostami w środowisku heterogenicznym (Linux, Unix, Windows) pozwala na sprawne i wydajne wykonywanie zadań serwisowych, łatwiejszą obsługę oraz ogranicza ryzyko związane z błędami ludzkimi, podnosząc zarazem jakość usług. Bezproblemowa integracja z wcześniejszą wersją Storage Foundation 4.x, umożliwia klientom korzystanie ze wspólnego narzędzia dla wszystkich instalacji pakietu Storage Foundation.

Przełączanie "ścieżek"

Zaawansowana funkcja dynamicznej obsługi wielu ścieżek (DMP - Dynamic Multi-pathing), pozwala na wzrost wydajności operacji I/O (wejścia/wyjścia), automatycznie równoważąc obciążenie, poprzez rozłożenie na wiele ścieżek, a także przyspiesza działanie aplikacji i eliminuje opóźnienia transmisji sieciowych. Dodatkowo DMP umożliwia wykrywanie urządzeń oraz oferuje mechanizm awaryjnego przełączania ścieżek w sieci SAN (Storage Area Network), zwiększając dostępność danych. Technologia DMP jest także w pełni obsługiwana przez Storage Foundation Management Server, umożliwiając bezpieczne testowanie sieci, przeprowadzanie zadań modernizacyjnych elementów środowiska informatycznego.

Optymalizowanie kosztów składowania

Kolejną funkcją udostępnioną w Storage Foundation, na którą warto zwrócić uwagę jest funkcja dynamicznego uwarstwienia pamięci masowej (Dynamic Storage Tiering, DST). Funkcja ta ma za zadanie umożliwienie przenoszenia, w sposób przezroczysty dla użytkownika oraz aplikacji, danych pomiędzy różnymi warstwami pamięci masowej dostępnej bezpośrednio, w miarę zmiany wartości i priorytetu informacji. Pozwala ona administratorom na zdefiniowanie odpowiednich reguł, wg których dane będą przenoszone na odpowiednie warstwy pamięci w ramach danej aplikacji w działającym środowisku wieloplatformowym. Funkcja ta pozwala obniżyć znacznie koszty utrzymana infrastruktury poprzez np. przenoszenie mniej ważnych danych na tańsze nośniki np. SATA.

Rys.1 Dynamic Storage Tiering

Łatwa migracja danych

Portable Data Center to narzędzie pomagające w bezproblemowej migracji danych pomiędzy środowiskami Linux i Unix. Administratorzy nie są już zmuszeni do korzystania z protokołu zdalnego udostępniania systemu plików NFS, czy też tasiemek w celu przeniesienia danych pomiędzy systemami operacyjnymi. Dane mogą być przekonwertowane z jednego systemu operacyjnego do drugiego w kilka minut, bez potrzeby tworzenia kopii lub przenoszenia danych.

Rys.2 Portable Data Center

Kopie migawkowe

Opcja FlashSnap, pozwala na tworzenia kopii danych w czasie rzeczywistym (PiT Copy), nie zakłócając przy tym pracy aplikacji oraz użytkownika. Kopia taka może być udostępniona na tym samym serwerze lub tez importowana z łatwością do innego. Mogą to być pełne kopie lub też kopie przyrostowe, wykorzystywane do szybkiego odzyskiwania danych oraz wysokowydajnego backupu i odtwarzania. Tworzenie takich kopii umożliwia również przetwarzanie danych dla celów testowania, analizy danych i raportowania bez udziału serwera. To narzędzie może być używane nie tylko przez osoby zarządzające systemami informatycznymi, ale również przez indywidualnych użytkowników do odtwarzania ich własnych plików.

Replikacja danych

Dla zapewniania wysokiej dostępności i odtwarzania po awarii dostępne jest narzędzie Veritas Volume Replicator, rozwiązujące problemy klientów spowodowane klęskami żywiołowymi, błędami obsługi, awariami zasilania, awariami środowiska urządzeń lub planowanymi przenosinami lokalizacji, Veritas Volume Replicator dostarcza rozwiązanie zapewniające nieprzerwaną dostępność systemów informatycznych we wszystkich lokalizacjach. Wykorzystując technologię VERITAS Volume Manager, Veritas Volume Replicator w sposób niezawodny, wydajny i spójny dokonuje replikacji danych, kopiując je do oddalonych lokalizacji za pomocą dowolnej sieci IP lub SAN, zarówno synchronicznie jak i asynchronicznie w sytuacjach, kiedy utrata danych lub przedłużająca się niedostępność systemów są nie do przyjęcia. Dodatkowo udoskonalono funkcje zarządzania przez wprowadzenie narzędzia Storage Foundation Management Server, dając możliwość centralnego zarządzania komputerami chronionymi przez program Veritas Volume Replicator. Wprowadzono również nową funkcję Bunker Replication, która wykorzystuje pośrednia lokalizacje tzw. "bunkier" ,między centrum podstawowym a lokalizacją zdalną. Replikacja do "bunkra" odbywa się w sposób synchroniczny, a spółbieżnie, niesynchronicznie dane są replikowane do lokalizacji zdalnej. W momencie wystąpienia awarii w centrum podstawowym, spójne dane w "bunkrze", zapewniają, że w przypadku awarii nie zostanie utracona żadna transakcja przetwarzana przez aplikacje. Innowacja ta umożliwia także replikowanie danych na dowolną odległość. Ponadto Veritas Volume Replicator działa w heterogenicznych środowiskach systemów operacyjnych jak i pamięci masowych, będąc bardzo wygodnym i elastycznym narzędziem dla działów informatycznych, mogących dokonywać opłacalnych wyborów w dobieraniu platform spełniających jak najlepiej ich wymagania.

Dostępne pakiety oprogramowania:

Veritas Storage Foundation jest dostępny w trzech wersjach:

  • Storage Foundation Basic - bezpłatna wersja pakietu, przeznaczona do obsługi warstwy brzegowej i infrastruktury, mająca na celu zapoznanie klienta z zaletami ujednolicenia oprogramowania w centrum danych. W skład pakietu wchodzą Veritas File System i Veritas Volume Manager oraz zaawansowana technologia dynamicznej obsługi wielu ścieżek (Dynamic Multi-Pathing). Oprogramowanie jest przeznaczone dla systemów złożonych z maksymalnie 4 woluminów, 4 systemów plików i (lub) 2 procesorów w pojedynczym urządzeniu,
  • Storage Foundation Standard - posiadająca takie same funkcjonalności jak wersja Basic, lecz bez ograniczeń co do wielkości systemu. Wersja nie zawiera FlashSnap i Dynamic Storage Tiering,
  • Storage Foundation Enterprise - przeznaczona dla systemów typu enterprise, posiadająca wszystkie funkcjonalności wraz z FlashSnap i Dynamic Storage Tiering,

Dodatkowo dostępne są też wersje specjalnie przystosowane do wymagań konkretnych środowisk:

  • Veritas Storage Foundation HA (High Availability) - posiada wszystkie funkcjonalności Storage foundation wraz z pakietem Veritas Cluster Server. Udostępnia zintegrowane funkcje zarządzania pamięcią masową i apewniania wysokiej dostępności w rzedsiębiorstwach implementujących systemy uniksowe lub linuksowe,
  • Veritas Storage Foundation for Databases - zestaw oprogramowania, bazujący na VERITAS Storage Foundation, który ułatwia zarządzanie, zwiększa wydajność oraz zapewnia ciągły dostęp do aplikacji typu Oracle, DB2 i Sybase,
  • Veritas Storage Foundation Cluster File System - zestaw programów umożliwiający jednoczesny dostęp do plików znajdujących się na serwerach pracujących w środowisku SAN. Oferuje uproszczoną konfigurację klastrów i usług plikowych oraz automatyzację rozbudowy i konfiguracji już istniejących,
  • Veritas Storage Foundation for OracleR RAC - rozwiązanie składające się z VERITAS Cluster File System, Cluster Volume Manager i Cluster Server, służące do wdrażania wydajnych, odpornych na zakłócenia i zarządzalnych klastrów Oracle Real Application Clusters.
  • Veritas Storage Foundation for Windows - zapewnia nieprzerwany dostęp do danych oraz zapewnia prosty sposób zarządzania pamięciami masowymi w środowisku Windows oraz zapewnia dużą niezawodność, zoptymalizowany dostęp do danych, a także ochronę przed utratą informacji.

Veritas Storage Foundation w wersji 5.0 jest uniwersalnym pakietem do sprawnego zarządzania nie tylko samymi danymi lecz również infrastrukturą sprzętową. Stosowanie narzędzi udostępnianych przez Symantec w ramach Storage Foundation umożliwia znaczne podniesienie jakości zarządzania danymi, skrócenie czasów odtworzenia oraz znaczne uproszczenie administracji co z kolei bezpośrednio przekłada się na ograniczenie kosztów i szybki zwrot z inwestycji (ROI).

Na podstawie materiałów producenta

Akcje Dokumentu

Nasze cookies są bezpieczne! Korzystamy z nich w minimalnym zakresie tak, aby nasz serwis był jak najlepiej dopasowany do potrzeb Użytkowników. Warunki przechowywania oraz dostępu do plików cookies, można zmienić w ustawieniach przeglądarki. Domyślne ustawienia popularnych przeglądarek pozwalają na zapisywanie cookies. Więcej informacji w naszej polityce cookies.

[X] Zaakceptuj, by informacja więcej się nie pojawiała