Narzędzia osobiste

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start Firma   > Kompetencje   > Nagrody Partnerów

Nagrody Partnerów

Odpowiedni dobór partnerów gwarantuje naszym Klientom dostęp do najlepszych dostępnych technologii oraz stałe wsparcie producenta. SOLIDEX dba o utrzymanie jak najlepszych relacji ze swoimi strategicznymi partnerami tak, aby współpraca była satysfakcjonująca dla każdej ze stron. Dowodem uznania naszych wysiłków są wyróżnienia przyznane firmie SOLIDEX przez Partnerów.

W 2016 roku SOLIDEX otrzymał kilka istotnych wyróżnień. Na uroczystej Akademii Jubileuszowej dnia 15 kwietnia 2016 roku  w Centrum Kultury „Muza” w Lubinie, KGHM Polska Miedź S.A. wyróżniła naszą Firmę statuetką za dotychczasową współpracę oraz partnerskie relacje łączące nasze Firmy. Na dorocznym Partner Event odbywającym się w maju, firma Clico uhonorowała SOLIDEX nagrodą dla Najlepszego Partnera Handlowego za 2015 rok. Również, podczas dorocznego spotkania Partnerów Check Point Software Technologies Ltd. dnia 2 czerwca 2016 r. wyróżnił SOLIDEX statuetką „za konsekwencję w działaniu z Check Point”. Rok 2016 był również dla SOLIDEX okresem rozwoju wiedzy eksperckiej – trzej inżynierowie SOLIDEX jako pierwsi w Polsce uzyskali certyfikat Check Point Certified Security Master. Jest to najwyższy certyfikat potwierdzający wiedzę techniczną w ramach ścieżki certyfikacyjnej naszego Partnera. W 2015 roku SOLIDEX po raz kolejny otrzymał statuetkę Najlepszy Partner F5 Networks. Podczas spotkania świątecznego zorganizowanego przez Intel Security (dawniej: McAfee) otrzymaliśmy statuetkę „Potencjał 2015”.SOLIDEX został uhonorowany także przez Check Point - dwiema statuetkami – za Najlepsze Wdrożenie u istniejącego Klienta oraz nagrodę dla największego partnera w Polsce: Partner One.Rok 2014 przyniósł ze sobą kolejne wyróżnienia. SOLIDEX został uhonorowany przez firmę Fortinet nagrodami Forti Lider 2014 w dwóch kategoriach: za największy wzrost sprzedaży Fortinet w roku 2013 oraz za najbardziej kompleksowy i innowacyjny projekt 2013. SOLIDEX otrzymał również wyróżnienie Quality Distinction Award za rok 2013, potwierdzające niezmiennie wysoką jakość szkoleń autoryzowanych Cisco, które zaczęliśmy prowadzić jako pierwsza firma w Polsce już w roku 1998. Ponadto w tym roku otrzymaliśmy I miejsce jako Najlepszy Partner F5 Networks 2013 roku.W 2013 roku SOLIDEX po raz kolejny został wyróżniony tytułem Cisco Channel Customer Satisfaction Excellence. Podczas corocznej konferencji regionu EMEA firma Websense, będąca światowym liderem w dziedzinie ochrony organizacji przed cyberatakami i kradzieżą danych, dokonała podsumowania wyników ubiegłego roku i ogłosiła zwycięzców w kluczowych kategoriach, przyznając naszej firmie tytuł Najszybciej Rosnącego Partnera w całym regionie. Do grona partnerów technologicznych SOLIDEX w 2012 roku dołączyła firma Sourcefire, dostarczająca innowacyjnych rozwiązań z dziedziny zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem informacji. SOLIDEX po raz kolejny został wyróżniony przez firmę Check Point Software Technologies oraz Clico nagrodą Check Point & Clico Achievement Award i uznany za najlepszego polskiego Partnera w roku 2011. 

Nagrody

W roku 2011 SOLIDEX uzyskał tytuł Sprzedawcy Roku produktów Check Point na rynku Europy Wschodniej za rok 2010. Nagroda przyznana została za wysokie wyniki sprzedaży, czym doceniona została nasza profesjonalna kadra inżynierów sukcesywnie wdrażających produkty Check Point.

SOLIDEX  został wyróżniony tytułem Cisco Customer Satisfaction Excellence za I półrocze 2010 roku. Tytuł ten jest przyznawany firmom, oferującym rozwiązania Cisco, które wykazują wysoki poziom satysfakcji klienta. SOLIDEX został wyróżniony nim po raz kolejny.

Badania przeprowadzane są w oparciu o kwestionariusze ankiet, które zawierają szereg szczegółowych pytań na temat oferowanych produktów, działań wspierających sprzedaż oraz poziomu usług serwisowych. SOLIDEX od lat niezmiennie podtrzymuje tytuł Cisco Customer Satisfaction Excellence, który potwierdza wysoką jakość świadczonych usług począwszy od sprzedaży, poprzez wdrażanie i utrzymywanie produktów firmy Cisco. Przedsiębiorstwa posiadające status Cisco Customer Satisfaction Excellence zostają wyróżnione na stronach Cisco w narzędziu (Cisco Partner Locator ), dzięki widniejących przy ich nazwach złotych gwiazdkach.

W czerwcu 2009 r., podczas dorocznego spotkania Cisco Partner Summit, które tym razem odbyło się w Bostonie, SOLIDEX ponownie otrzymał nagrodę uznania w postaci statuetki w kategorii Technology Excellence Security

W 2009 r. SOLIDEX otrzymał dyplom dla najlepszego polskiego partnera "Check Point & Clico Achievement Award 2008".

Nagroda została przyznana Firmie przez specjalizowanego dystrybutora oprogramowania i sprzętu sieciowego - Clico za najwyższą sprzedaż produktów Check Point.

16 stycznia 2009, z okazji jubileuszu 10-lecia, DNS wręczył specjalne nagrody dla swoich Partnerów i Dostawców, wśród których znalazł się SOLIDEX. Nasza Firma została wyróżniona statuetką "Solidnego Partnera".

W listopadzie 2008 roku SOLIDEX otrzymał prestiżową nagrodę F5 Special Achievement Reward 2008w trakcie corocznej konferencji partnerów EMEA. Nagroda przyznana Firmie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie biznesu, potwierdza najwyższą sprzedażą w Europie Wschodniej.

W listopadzie 2008 roku SOLIDEX otrzymał statuetkę poświadczającą przynależność do elitarnego Aliansu ServiceOne, skupiającego firmy, uznawane w swoich krajach za ekspertów w dziedzinie wdrażania i integracji systemów.

11 kwietnia 2008 r. w trakcie spotkania Cisco Partner Summit, które odbyło się w Honolulu na Hawajach,  Solidex SA otrzymał nagrodę uznania w kategorii Technology Excellence Security. Nagroda wyróżnia Solidex spośród wszystkich Partnerów Cisco z Europy Środkowo-Wschodniej (CEE).

14 czerwca 2007 roku SOLIDEX uzyskał tytuł Lidera Sprzedaży serwerów Sun X64. Wyróżnienie w postaci statuetki przyznała nam firma Sun Microsystems za zaangażowanie i wyniki sprzedaży jej serwerów opartych o 64-bitowe procesory AMD Opteron.

W czerwcu 2007 roku firma DNS uhonorowała SOLIDEX dyplomem uznania w podziękowaniu za doskonałe wyniki sprzedaży w roku 2006.

W kwietniu 2007 roku  podczas dorocznej konferencji Cisco Partner Summit w Las Vegas SOLIDEX po raz drugi w historii został uhonorowany nagrodą Złotego Partnera Roku (2006 Gold) firmy Cisco Systems. Tytuł jest dowodem uznania dla najwyższych kwalifikacji i bogatego doświadczenia Spółki w zakresie wdrażania technologii producenta na polskim rynku.

Zdobyta nagroda świadczy również o szczególnych zasługach SOLIDEX dla rozwoju współpracy partnerskiej.

Również w 2007 roku w wyniku wieloletniej współpracy z firmą Check Point otrzymaliśmy od niej tytuł Najlepszego Partnera w roku 2006. Wyróżnienie to SOLIDEX otrzymuje rokrocznie już od 2003 roku, potwierdzając tym samym najwyższe kompetencje w projektowaniu, wdrażaniu i utrzymywaniu rozwiązań bezpieczeństwa opartych o produkty Check Point.

f5 - Special Achievement Award 2008
Sun
Cisco Partner Summit 2008

Z kolei w 2006 roku SOLIDEX został uhonorowany przez Check Point tytułem The Most Successful Partner of the Year 2005.

W 2005 roku firma Check Point wyróżniła SOLIDEX za najwyższą wartość sprzedaży rozwiązań tej firmy w roku 2004 na rynku polskim oraz w regionie Eastern Europe. Wartość sprzedaży rozwiązań Check Point przez SOLIDEX w 2004 roku była większa niż łączna wartość sprzedaży dwóch kolejnych polskich partnerów w rankingu.

W roku 2003 SOLIDEX otrzymał od Sun Microsystems Poland dyplom uznania jako najlepszy partner firmy w kategorii "Przemysł, Handel i Usługi oraz Energetyka" za rok finansowy 2003.

W październiku 2002 zostaliśmy uhonorowani tytułem Najlepszego Partnera w kategorii "Edukacja" w roku finansowym 2002. Wyróżnienia te stanowią kolejne poświadczenie długiej i owocnej współpracy między firmami.

W 2001 roku SOLIDEX został wyróżniony nagrodą Cisco Gold Partner of the Fiscal Year 2000 dla najlepszego partnera o statusie GOLD w Polsce.

Także w 2001 roku otrzymaliśmy tytuł Cisco Enterprise Partner of the Fiscal Year 2000 dla najlepszego partnera w dziedzinie wdrażania rozwiązań dużej skali.

Na międzynarodowej konferencji Check Point Experience 2001 firma Check Point uhonorowała SOLIDEX tytułem Most Valuable New Partner 2000, Central & Eastern Europe. Nagroda ta jest przyznawana tym spośród nowych partnerów, którzy w danym roku osiągnęli największą sprzedaż i dokonali najwięcej wdrożeń produktów Check Point w danym regionie.

W lutym 2000 roku na światowym spotkaniu Partnerów Cisco Systems SOLIDEX jako pierwsza firma z Polski otrzymał wyjątkowo cenny tytuł Gold Partner of The Year EMEA Central. Jest on wyróżnieniem za długoletnią współpracę, ustawiczne szkolenie kadr, a także za to, że SOLIDEX jako pierwszy w regionie uzyskał dwie nowe specjalizacje: Advanced Security Specialist oraz Voice Access Specialist.

Otrzymany tytuł szczególnie wyróżnia SOLIDEX spośród wszystkich Złotych Partnerów Cisco Systems z regionu obejmującego Europę, Bliski Wschód i Afrykę.

W 1998 roku Cisco Systems po raz trzeci w historii wyróżniło SOLIDEX przyznając mu tytuł 1998 Enterprise Partner of the Year, Poland dla podkreślenia dokonań Firmy w dziedzinie integracji systemów. SOLIDEX podejmując się realizacji rozwiązań o coraz wyższym stopniu skomplikowania z sukcesem adaptuje na potrzeby polskiego rynku osiągnięcia technologiczne wiodących na świecie producentów.

SOLIDEX został również uhonorowany przez Cisco Systems, przyznanym po raz pierwszy w 1998 roku, wyróżnieniem 1998 Outstanding Customer Satisfaction, Poland. Dowodzi ono skuteczności realizacji zasady "SOLIDności w każdym działaniu", z której wynika dbałość o poszerzanie zakresu oferowanych usług, ich poziomu i jakości oraz doskonalenie jakości obsługi Klienta.

W latach 1996 i 1997 SOLIDEX został uhonorowany przez Cisco Systems tytułem Partner of the Year, Poland.

Akcje Dokumentu