Narzędzia osobiste

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start Firma   > Grupa SOLIDEX   > Nagrody

Nagrody

Nagrody

Rzetelna Firma

W dniu 12 maja 2010 r., podczas konferencji Zarządzanie przedsiębiorstwem – wyzwaniem XXI wieku, SOLIDEX został nagrodzony ZŁOTYM CERTYFIKATEM RZETELNOŚCI potwierdzonym przez Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. 

Złoty Certyfikat, przyznawany w ramach programu Rzetelna Firma, wręczany jest podmiotom gospodarczym za szerzenie etycznych zasad w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ma on na celu wyróżnienie firm, które w swojej działalności kierują się rzetelnością i odpowiedzialnością, jak również solidnie wywiązują się z zobowiązań finansowych wobec swoich kontrahentów i terminowo regulują należności względem instytucji i urzędów. 

SOLIDEX - Gepardem Biznesu

Dnia 7 listopada 2007 rokuSOLIDEX otrzymał wyróżnienie w kategorii "Najdynamiczniejsza firma województwa małopolskiego". Nagroda przyznana SOLIDEX jest dowodem uznania dla wysokich osiągnięć Firmy, która od lat znajduje się w czołówce polskich przedsiębiorstw integracyjnych. Klub Gepardów Biznesu skupia przedsiębiorców i managerów podmiotu gospodarczego, wyłonionych w trakcie konkursu, których wartość rynkowa wzrosła o minimum 30 procent w ciągu dwóch lat. Ideą powołania Klubu było wspieranie rozwoju polskich firm, banków, instytucji finansowych, gmin i miast a także promowanie współpracy między nimi.

Przejrzysta Firma

W marcu 2008 roku SOLIDEX został nagrodzony certyfikatem "Przejrzysta Firma" nadanym przez czołową wywiadownię gospodarczą Dun and Bradstreet Poland, zajmującą się analizą wiarygodności firm i przedsiębiorstw. Certyfikat otrzymują jedynie te przedsiębiorstwa, które prowadzą jawną politykę informacyjną, zapewniając pełny dostęp do aktualnych i wiarygodnych informacji o swoich finansach.

Więcej informacji na temat certyfikatu "Przejrzysta Firma" znajdą Państwo na stronie:

Gazela Biznesu
Service One Alliance
Laur Infotela

Wehikuł czasu

25 września 2007 roku - wyróżnienie w rankingu Gazety Prawnej, wywiadowni gospodarczej Dun & Bradstreet oraz Grupy ING: "WEHIKUŁY CZASU - Ranking Najzdrowszych Przedsiębiorstw".

Ranking ma na celu wyłonienie najzdrowszych, czyli najszybciej rozwijających się i najbardziej wiarygodnych, przedsiębiorstw w Polsce. Dzięki wysokiej ocenie dynamiki rozwoju oraz wiarygodności finansowej Spółka zajęła piąte miejsce wśród 178 firm badanych w województwie małopolskim. Podstawowymi kryteriami oceny były wzrost sprzedaży w ostatnich dwóch latach oraz wskaźnik ryzyka upadłości. Dla SOLIDEX tzw. Failure Score wyniósł 98, co sytuuje nas w gronie najbardziej dynamicznych przedsiębiorstw, a zarazem najpewniejszych partnerów biznesowych w Małopolsce.

Laur Infotela

24 maja 2007 został przyznany firmie SOLIDEX w Konkursie o LAUR INFOTELA organizowanym przez redakcję miesięcznika INFOTEL.

W Konkursie wyróżnione zostają firmy, które prowadzą prace projektowe, a następnie wdrażają innowacyjne projekty teleinformatyczne. SOLIDEX SA zdobył Laur INFOTELA w kategorii pierwszej "Systemy komunikacji elektronicznej" za system Call Center zrealizowany u operatora sieci komórkowej PLAY (P4 Sp. z o.o.).

Gazele Biznesu

SOLIDEX po raz kolejny został wyróżniony w rankingu Pulsu Biznesu - "Gazele Biznesu 2008"wśród najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce. Tytuł ten przyznawany jest wyłącznie "sprawdzonym, kwalifikowanym i wiarygodnym firmom, których dewizą jest solidność i przejrzystość działania". Laureaci rankingu cieszą się dużym zaufaniem wśród klientów i kontrahentów, gdyż Gazela to renoma, która oznacza długoterminowy sukces w branży. Ranking "Gazel Biznesu", co roku opracowywany przez niezależną firmę audytorską przy współpracy z redakcją Pulsu Biznesu, ma unikatowy charakter, gdyż uwzględnia nie tylko poprzedni rok działalności firmy, ale także jej dynamikę i stabilny rozwój w ciągu kilku lat.

Lider Małopolski 2003

11 marca 2004 SOLIDEX otrzymał tytuł LIDER MAŁOPOLSKI 2003 nadany przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

Tytuł przedsięwzięcia roku Małopolski jest przyznawany inicjatywom, które pełnią rolę "lokomotyw" w regionie małopolskim. Wyróżniane są zarówno inwestycje w infrastrukturę, przedsięwzięcia o wymiarze społecznym - ważne dla sfery duchowej, edukacji, tożsamości, czy jakości życia mieszkańców, jak również rozwijające się firmy z Małopolski - ekspansywne, z nowymi technologiami, stwarzające nowe miejsca pracy.

Gazele Biznesu 2001 
Gazele Biznesu 2002

SOLIDEX dwukrotnie znalazł się w gronie firmy wyróżnionych statuetką Gazele Biznesu przyznawanych przez Puls Biznesu. Zarówno w roku 2001 jaki i 2002 znaleźliśmy się na 1 miejscu wśród firm małopolskich.

W rankingu ogólnopolskim zajęliśmy wysokie 13 miejsce w 2001 roku i 20 w 2002. Wysokie miejsca świadczą o dynamice rozwoju SOLIDEX oraz o przestrzeganiu wymogów prawa handlowego i zasad uczciwości kupieckiej.

Lider Polskiego Biznesu 2001

Na początku 2002 roku za "(...) bardzo dobre wyniki ekonomiczne, dbałość o poszerzanie zakresu oferowanych usług, ich poziomu i jakości oraz doskonalenie jakości obsługi Klientów, rzetelność i uczciwość w biznesie (...)" SOLIDEX został nominowany do Nagrody Głównej Konkursu BCC Lider Polskiego Biznesu 2001 w kategorii duże przedsiębiorstwa.

W styczniu 2000 roku SOLIDEX otrzymał tytuł, który po raz kolejny potwierdził rzetelność i etykę w biznesie, a także odpowiedzialność ekonomiczną, społeczną i ekologiczną przedsiębiorstwa.

Solidny Partner 97
Solidny Partner 98

Programowa SOLIDność, rzetelność i terminowość w biznesie znalazły potwierdzenie w wynikach ocen przeprowadzonych przez krajowe niezależne instytucje zewnętrzne. Poddając się im dwukrotnie SOLIDEX otrzymał kolejno tytuły: Solidny Partner 97, Solidny Partner 98 za solidność, uczciwość i rzetelność kupiecką w dwóch pierwszych edycjach tego ogólnopolskiego programu.

Akcje Dokumentu