Narzędzia osobiste

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start Firma   > Grupa SOLIDEX   > Filozofia Jakości

Filozofia Jakości

Cert iso pcbc pl

Podstawą sukcesu SOLIDEX była i jest bezkompromisowa jakość oferowanych produktów i usług. Jakość ta od początku działania Firmy oparta jest o filozofię "SOLIDności w każdym działaniu". Nie jest to jedynie slogan, nasze kompetencje poparte są bowiem certyfikatami przyznanymi zarówno naszej Firmie jak i naszym specjalistom - SOLIDnym EXpertom.

Jednym z podstawowych warunków zapewnienia wysokiego poziomu jakości usług jest efektywna i przejrzysta organizacja systemu zarządzania jakością. Dlatego w celu lepszego i pełniejszego zaspokojenia potrzeb swoich Klientów oraz poprawy sprawności organizacyjnej SOLIDEX opracował i wdrożył, a następnie certyfikował system zarządzania jakością, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015.Systemem Zarządzania Jakością w SOLIDEX SA objęta jest działalność 

CERT iq net nowy

związana z kompleksową realizacją systemów teleinformatycznych dowolnej skali począwszy od rozpoznania potrzeb, analiz i projektów, poprzez okablowanie strukturalne, dostawy, instalacje i konfiguracje urządzeń, wdrożenia systemów oraz zarządzanie przedsięwzięciem i pełną opiekę techniczną nad zrealizowanym już projektem. 

Wymienione powyżej certyfikaty potwierdzają, iż dbałość o jakość świadczonych przez SOLIDEX usług jest priorytetem Firmy, a skuteczne i efektywne działanie Systemu daje gwarancję spełnienia wysokich i stale rosnących wymagań Klientów. Ponadto, dzięki spełnieniu kryteriów Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom pełną obsługę w zakresie towarów zaliczanych do kategorii towarów podwójnego zastosowania.

          Leżąca u podstaw systemu filozofia jakości została rozwinięta przez Zarząd Firmy w następująca  Politykę Jakości:

          SOLIDna jakość naszych towarów i usług, gwarantując zaspokojenie potrzeb oraz satysfakcję klienta, jest podstawą realizacji zadań postawionych przez akcjonariuszy, istnienia i dalszego dynamicznego rozwoju firmy oraz sukcesu zawodowego i finansowego naszych pracowników.

Cele jakości:

1. Rozpoznanie potrzeb, oczekiwań i preferencji stron zainteresowanych w celu ciągłego optymalnego dostosowywania oferty do wymagań stron zainteresowanych. 

2. Realizacja oczekiwań klienta i zaspokojenie jego potrzeb w zakresie jakości oferowanych usług i towarów przy zachowaniu godziwego zysku kupieckiego.

3. Systematyczne monitorowanie i eliminowanie wszelkich czynników mających negatywny wpływ na jakość oferowanych towarów i usług poprzez regularne szkolenia wewnętrzne i audyty organizacji i funkcjonowania firmy oraz poprzez współpracę z dostawcami mającą na celu dostosowywanie wymogów technicznych i finansowych oferowanych towarów i usług do potrzeb rynku.

4. Systematyczne monitorowanie i wzmacnianie czynników pozytywnych mogących zwiększyć   efektywność Systemu Zarządzania Jakością oraz zapewnić lepszą realizację wymagań stron zainteresowanych.

5. Spełnianie wymagań prawnych wynikających ze specyfiki prowadzonej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6. Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji pracowników, aby lepiej rozpoznawali potrzeby rynku i klientów oraz pozyskiwali i realizowali korzystne dla SOLIDEX-u kontrakty zarówno od strony technicznej, jak i finansowej.

7. Ciągłe doskonalenie i rozwój Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015 i Kryteriami WSK.

8. Czynny udział pracowników wszystkich szczebli w realizację polityki jakości i celów jakości.

Akcje Dokumentu
Filozofia jakości

Systemem Zarządzania Jakością w SOLIDEX SA objęta jest działalność związana z kompleksową realizacją systemów teleinformatycznych dowolnej skali.