Narzędzia osobiste

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start Firma   > Grupa SOLIDEX   > Dane Finansowe

Dane Finansowe

SOLIDEX działa na rynku nowoczesnych technologii od 1990 roku. W 1997 roku została utworzona Grupa SOLIDEX, a jej wiodącym podmiotem stała się firma SOLIDEX SA, która systematycznie osiąga bardzo dobre wyniki finansowe. Konsekwentnie realizowana filozofia jakości, skuteczne zarządzanie oraz powiększający się kapitał wiedzy naszych SOLIDnych EXpertów  przynosi  stale  rosnącą liczbę zadowolonych Klientów.

SOLIDEX, jako jedna z nielicznych spółek na wymagającym rynku IT rozwija się wyłącznie w oparciu o własne fundusze, nie korzystając z finansowania zewnętrznego. Dobre wyniki finansowe Spółki, efektywne inwestycje w sprzęt i infrastrukturę oraz wysoki poziom wiedzy specjalistycznej stanowią filary rzetelnego wykonania powierzonych nam inwestycji. 

SOLIDEX Spółka Akcyjna/ Ul. Sosnowiecka 75/ 31-345 Kraków. 
Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000027297. NIP: 6771727938 /Regon: 351213416.
Wartość kapitału zakładowego:  1 255 990,00 PLN
Wartość kapitału wpłaconego:    1 255 990,00 PLN

Bezpieczeństwo finansowe

Stabilne podstawy finansowe SOLIDEX to SOLIDna gwarancja dla Klientów, że ich kontrakt zostanie należycie wykonany w wymaganym terminie. Dlatego staramy się utrzymywać bezpieczną bazę zasobów finansowych, które stanowią o rzetelności SOLIDEX oraz pozwalają realizować najbardziej wymagające projekty.

Wiarygodność informacji finansowych SOLIDEX SA została potwierdzona przez renomowane firmy audytorskie (PricewaterhouseCoopers, KPMG, Rödl & Partner), które wydały opinie potwierdzające prawidłowość, rzetelność i jasność informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych Spółki.

Akcje Dokumentu
Bezpieczeństwo finansowe

Dobre wyniki finansowe Spółki, efektywne inwestycje w sprzęt i infrastrukturę oraz wysoki poziom wiedzy specjalistycznej stanowią filary rzetelnego wykonania powierzonych nam inwestycji.