Narzędzia osobiste

Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje

Firma

Powstały w 1990 roku  SOLIDEX wyspecjalizował się w projektowaniu, budowie i utrzymaniu systemów sieciowych dowolnej skali i złożoności, z przeznaczeniem dla dowolnego sektora gospodarki.

Swoją dzisiejszą pozycję w czołówce polskich integratorów systemów SOLIDEX S.A.  zawdzięcza silnej specjalizacji opartej o konsekwentnie stosowane, najnowocześniejsze technologie wiodących, światowych producentów (m.in. Cisco Systems, F5, Check Point czy Juniper).

Działalność Firmy obejmuje kompleksową realizację przedsięwzięć od pomysłu i projektu, poprzez autoryzowane dostawy i instalacje, prace wdrożeniowe i szkolenia, po zadania związane z eksploatacją systemów. SOLIDEX obejmuje swoje systemy sieciowe profesjonalnym serwisem i wsparciem technicznym na terenie całego kraju. Serwis działa 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, gwarantując kilkugodzinne czasy przywrócenia funkcjonalności urządzeń.

SOLIDEX jest członkiem porozumienia ServiceOne, powołanego w celu świadczenia wysokiej jakości usług  na całym świecie. Porozumienie zrzesza 15 niezależnych firm Integratorskich, liderów w dziedzinie teleinformatyki w swoich krajach macierzystych. Swoim zasięgiem obejmuje 49 krajów i 130 biur regionalnych. Uzyskany w ten sposób potencjał merytoryczny, ponad 1450 wysoko kwalifikowanych inżynierów (132 inżynierów CCIE), pozwala, w porównaniu z firmami o zasięgu globalnym, na świadczenie bardzo wysokiej  jakości usług teleinformatycznych.

Centrala Firmy mieści się w Krakowie. Oddziały Firmy działają w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu oraz Wrocławiu, a placówki serwisowe w Olsztynie, Lublinie i Stargardzie.

Firma obsługuje ok. 1000 Klientów na terenie całego kraju obejmując swą aktywnością wszystkie branże. Wśród Klientów są największe polskie banki, prawie wszyscy operatorzy telekomunikacyjni, duże sieci handlowe, uczelnie i wiele agend administracji państwowej.

Wysokie kompetencje i doświadczenie SOLIDnych EXpertów pozwoliły między innymi osiągnąć Firmie jako pierwszej w Polsce najwyższy status autoryzacji głównego jej partnera - status Cisco Systems Gold Partner.

O kwalifikacjach Firmy świadczy również certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normą PN-EN ISO 9001:2015. Certyfikacja objęła również Wewnętrzny System Kontroli (WSK), niezbędny do obrotu technologiami podwójnego przeznaczenia.

* - Proj. arch. Atelier Loegler i Partnerzy Sp. z o.o. Romuald Loegler, Fot. Daniel Rumiancew

Akcje Dokumentu
Filozofia SOLIDEX

"SOLIDność w każdym działaniu"- to krótkie określenie filozofii, jaką kierujemy się na każdym etapie realizowanych przez nas przedsięwzięć.