Personal tools
Home Aktualności  > Rok 2019  > Kwartał I  > Nagroda dla Solidex S.A. za 1-szą sprzedaż SaaS w regionie!

Nagroda dla Solidex S.A. za 1-szą sprzedaż SaaS w regionie!

Nagrodzony projekt dotyczył zabezpieczenia ponad 5000 stacji roboczych w Polsce oraz w kilku innych europejskich krajach za pomocą oprogramowania Cyber Ark EPM.

Dzięki wdrożeniu rozwiązania Cyber Ark EPM osiągnęliśmy nie tylko założony cel jakim była ochrona przed złośliwym oprogramowaniem typu ransomware, ale zyskaliśmy także możliwość zarządzania uprawnieniami na stacjach roboczych, granularną kontrolę aplikacji oraz ochronę przed kradzieżą poświadczeń - podnosząc tym samym poziom bezpieczeństwa organizacji. Za wyborem modelu SaaS przemawiała przede wszystkim potrzeba zapewnienia globalnego rozwiązania dla każdej stacji roboczej w organizacji rozproszonej geograficznie.

Document Actions

Our cookies are safe! We use them to ensure that our website is best suited to the needs of users. You can change your cookie settings at any time. Default settings for popular browsers allow cookies to be saved. For more information, read our cookies policy.

[X] Don't show this message again