Personal tools
Home Aktualności  > Rok 2018  > Kwartał III  > Solidex S.A. uczestnikiem konferencji Check Point Security Day 2018

Solidex S.A. uczestnikiem konferencji Check Point Security Day 2018

Konferencja Check Point Security Day, która w tym roku odbyła się 19 września w Warszawie od lat cieszy się dużym uznaniem w polskim środowisku ekspertów bezpieczeństwa IT.

Konferencja dotyczyła zagadnień cyber-zagrożeń i ochrony systemów informatycznych. Była doskonałą okazją do poznania nowości technicznych w ofercie Check Point oraz spotkania się z ludźmi praktycznie zajmującymi się różnymi aspektami bezpieczeństwa IT . Wykłady poświęcone były największym problemom, z jakimi borykają się firmy w Polsce i na świecie m.in. jakich narzędzi użyć do ochrony przed nowymi rodzajami malware i APT, jaką strategię bezpieczeństwa zastosować dla systemów krytycznych, jak bezpiecznie korzystać z aplikacji i usług chmurowych, a także jak w praktyce zautomatyzować i usprawnić zarządzanie bezpieczeństwem.

Document Actions

Our cookies are safe! We use them to ensure that our website is best suited to the needs of users. You can change your cookie settings at any time. Default settings for popular browsers allow cookies to be saved. For more information, read our cookies policy.

[X] Don't show this message again