Personal tools
Home Aktualności  > Rok 2018  > Kwartał II  > Solidex S.A. uczestnikiem najważniejszych konferencji sektora bankowego

Solidex S.A. uczestnikiem najważniejszych konferencji sektora bankowego

W ciągu ostatniego miesiąca mieliśmy okazję uczestniczyć w dwóch wydarzeniach sektora bankowego: Forum Bezpieczeństwa Banków oraz w konferencji Horyzonty Bankowości. Forum Bezpieczeństwa Banków, w którym uczestniczyliśmy jako Partner to coroczne spotkanie dyrektorów i managerów banków odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Konferencja była doskonałą okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń zarówno kadry managerskiej, jak i ekspertów technicznych. Celem spotkania było m.in. zaprezentowanie i przeanalizowanie działań w zakresie bezpieczeństwa banków, sposobów przeciwdziałania oraz walki z przestępczością w sektorze bankowym. 

Drugie wydarzenie - konferencja Horyzonty Bankowości to projekt w skład, którego wchodziły konferencje i debaty z udziałem prezesów, członków zarządów i dyrektorów banków. Podczas sesji omawiane były m. in. obszary strategicznych wyzwań dla banków w najbliższych latach oraz strategie i rola banków w gospodarce.

Document Actions

Our cookies are safe! We use them to ensure that our website is best suited to the needs of users. You can change your cookie settings at any time. Default settings for popular browsers allow cookies to be saved. For more information, read our cookies policy.

[X] Don't show this message again