Personal tools
Home Aktualności  > Rok 2018  > Kwartał II  > Solidex S.A. i CyberArk organizatorami warsztatów technicznych

Solidex S.A. i CyberArk organizatorami warsztatów technicznych

W dniu 28.06.2018 wraz z naszym Partnerem – firmą CyberArk zorganizowaliśmy dla Klientów z Wrocławia warsztaty techniczne poświęcone tematyce ochrony dostępu uprzywilejowanego - Privileged Access Management.

Podczas seminarium na żywo zaprezentowano działanie rozwiązań CyberArk, które pokrywają wszystkie istotne zagrożenia i wynikające z nich potrzeby w obszarze dostępu uprzywilejowanego, tj.: zarządzanie uprawnieniami użytkowników uprzywilejowanych, rejestrację sesji administracyjnych, zarządzanie uprawnieniami na stacjach roboczych, ochrony uprzywilejowanych dostępów do komunikacji aplikacja-aplikacja oraz dostęp uprzywilejowany w środowiskach DevOps. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za spotkanie i czas poświęcony na wymianę doświadczeń dotyczących bezpieczeństwa sieciowego.

Document Actions

Our cookies are safe! We use them to ensure that our website is best suited to the needs of users. You can change your cookie settings at any time. Default settings for popular browsers allow cookies to be saved. For more information, read our cookies policy.

[X] Don't show this message again